Transformatie jeugdhulp vraagt om rust en duidelijkheid

Transformatie jeugdhulp vraagt om rust en duidelijkheid

partnerships noodzakelijk om doelen te behalen
» Lees meer 17 december 2014
Verwerping aanpassing artikel 13 verrassend

Verwerping aanpassing artikel 13 verrassend

GGZ Nederland is verrast over de uitslag van de stemming in de EK over de aanpassing van artikel 13
GGZ Nederland steunt vereenvoudiging complex declaratiesysteem

GGZ Nederland steunt vereenvoudiging complex declaratiesysteem

Heldere afspraken maken over wat vergoed wordt en op welke basis
GGZ Nederland heeft een nieuw visiedocument jeugd-ggz uitgebracht
Jeugd-ggz

GGZ Nederland heeft een nieuw visiedocument jeugd-ggz uitgebracht

Ambities en de plaats van jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp
» Lees meer 15 december 2014

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Nieuws

Nu op GGZ Connect
Anne Wil Roza
2014-12-22 11:04:06 - Anne Wil Roza plaatste:
Nieuwsmail van Zorginstituut over langdurende zorg

Zorginstituut Nederland heeft een nieuwsmail ter beschikking gesteld met informatie over o.a. uitstr... » Lees meer

» naar GGZ Connect
Fianne Bremmer
2014-12-22 10:50:28 - Fianne Bremmer plaatste:
Presentaties Netwerkbijeenkomst eHealth 16 december

Op 16 december jl. organiseerde GGZ NL samen met kennisplatform InPreZe de laatste netwerkbijeenkoms... » Lees meer

» naar GGZ Connect
2014-12-22 08:55:40 - Milou Jansen plaatste:
Handhaving rookbeleid

Binnen onze instelling roken nog steeds veel clienten op woonvormen, ook op plekken waar d... » Lees meer

» naar GGZ Connect
2014-12-19 16:26:23 - Jobke Wentzel plaatste:
Fit for Blended Care

De Universiteit Twente in samenwerking met verschillende GGZ-instellingen onderzocht hoe de acceptat... » Lees meer

» naar GGZ Connect
Olfert Koning
2014-12-19 16:23:50 - Olfert Koning plaatste:
Wisseling in cao-onderhandelingsdelegatie GGZ Nederland

Rob van der Plank (de Viersprong) heeft dit najaar aangegeven per 1 januari 2015 terug te treden uit... » Lees meer

» naar GGZ Connect
Website Financiering & Bekostiging Informatie over zorginkoop/-verkoop, zorgverzekeraars etc.
» Lees meer
O&O-fonds GGZ Samen werken aan beter werk
» Lees meer