Thema's

Persbericht - Wachten is geen optie

Wachten is geen optie. Lange wachtlijsten in de ggz zijn onacceptabel en er moet een gezamenlijke regionale aanpak komen om ze tegen te gaan. GGZ Nederland pakt de regie door regionale taskforces in te stellen waar patiënten, verzekeraars en ggz-aanbieders samenwerken aan d... » Lees meer

GGZ Nederland herkent zich niet in fluweelzachte conclusie NJI over onvermijdbaarheid wachttijden jeugdhulp, de schurende werkelijkheid van de jeugd-ggz vraagt om actie

Op 2 juni publiceerde het NJI het rapport ‘Wacht maar’, met de resultaten van het in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerde onderzoek naar wachttijden in de jeugdhulp. Het NJI concludeert dat ook in het nieuwe, decentrale jeugdstelsel kinderen en hun ouders... » Lees meer

Jacobine Geel: "Enorme wanhoop van ouders grijpt me aan"

Jacobine Geel sprak vandaag bij Nieuws b.v. op Radio 1 met Nine Kooiman van de SP over jongeren met... » Lees meer

Herbenoeming voorzitter Jacobine Geel

Jacobine Geel is door de leden van GGZ Nederland unaniem voor een tweede termijn benoemd tot voorzi... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: verhogen eigen regie door 'Buurtcirkel'

In het programma ‘Buurtcirkel’ dat ontwikkeld is door Pameijer, ondersteunen 8 tot... » Lees meer

GGZ Nederland herkent uitkomsten peiling van NVvP over jeugd-ggz, maar trekt andere conclusie

Veel kinder- en jeugdpsychiaters maken zich zorgen over kwetsbare kinderen en hun ouders of verzorg... » Lees meer

1 2 3 4 5