Thema's

Veiligheid medewerkers ggz voorop

GGZ Nederland en haar leden willen een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve samenleving. Hiervoor moeten we medewerkers in de ggz een veilig werkklimaat bieden. Maar die veiligheid staat onder druk. Een toegenomen werkdruk en regeldruk zorgen dat er minder tijd en mens... » Lees meer

Kennis & Participatiefestival op 24 mei: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Goede samenwerking tussen de GGZ sector, UWV, gemeenten, werkgevers en cliëntorganisaties is daarbij een belangrijke succesfactor. In de afgelopen periode zijn er vele initi... » Lees meer

BGZJ deelt ambities minister: “Nu aan de slag!”

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven in grote lijnen de ambities van... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: GGZ Friesland zet VR-bril in om psychiaters naar Friesland te halen

Virtual Reality moet psychiaters over de streep trekken om in Fryslân te willen werken. GGZ F... » Lees meer

Juiste zorg personen met verward gedrag blijft noodzakelijk

Het Schakelteam heeft onderzoek laten doen naar de stand van zaken rond de aanpak van personen met... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland wachttijden: gerichte actie en leren van goede voorbeelden

GGZ Nederland vindt iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op... » Lees meer

1 2 3 4 5