Thema's

Stel dat de diagnose niet meer klopt

Vrijdag 27 juli verscheen in het tijdschrift de Psychiater een artikel over het herdiagnosticeren van patiënten met ernstige psychische aandoeningen. GGNet stelt in het artikel dat veel langdurige psychiatrische patiënten opnieuw een diagnose zouden moeten krijgen, omd... » Lees meer

Actieplan Wachttijden: ggz-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk

Actieplan Wachttijden: ggz-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVVP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een intensivering van de aanpak om de wachttijden regionaal weg te werken. Ie... » Lees meer

Forensische zorg krijgt impuls om veiligheid in sector te verbeteren

De forensische zorg krijgt een impuls om de veiligheid in de sector te herstellen. GGZ Nederland, V... » Lees meer

Hoofdlijnenakkoord GGZ getekend

In Den Haag zette voorzitter Jacobine Geel namens GGZ Nederland haar handtekening  onder het h... » Lees meer

Modelconvenant en protocol zorg- en veiligheidshuizen

Vanaf begin mei zijn een modelconvenant en modelprotocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en... » Lees meer

Zorgaanbieders in de ggz en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aan... » Lees meer

1 2 3 4 5