Auteur van dit artikel
Nicole Huttenhuis
Nicole Huttenhuis

nhuttenhuis@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Innovatie Uitgelicht: Herstel door educatie met Enik Recovery College

Het Enik Recovery College van ggz organisatie Lister biedt in Utrecht en buurtgemeenten een gratis trainingsaanbod voor mensen met een psychische- en verslavingsachtergrond. Centraal staat in het trainingsaanbod dat mensen willen groeien. In 2016 hebben circa zeshonderd deelnemers gebruik gemaakt van de gratis leeromgeving. Een indicatie is niet nodig.

Project in het kort

Kern van Enik Recovery College is het zelfhulpprogramma waardoor deelnemers weer regie krijgen over hun eigen leven. De peer-to-peerbenadering staat hierbij centraal. Aan de hand van hun eigen levensverhalen helpen ze elkaar. Iedereen houdt elkaar in de gaten, ook als er terugval is. Het gaat erom dat iedereen peer is. Sommige mensen hebben daarnaast hulp van een psychiater of een andere zorgaanbod. Uiteindelijke doel van het traject van Enik Recovery is dat de deelnemers weer de regie over hun eigen leven krijgen en weer in de samenleving mee kunnen doen.

De deelnemers vinden Enik Recovery College via verschillende toegangen. Bij de een is het een doorverwijzing vanuit een zorginstelling, bijvoorbeeld via Altrecht of het Leger des Heils. Maar er zijn ook veel netwerken bij de buurtdiensten en er zijn ook mensen die zichzelf aanmelden. De trainers zijn zelf ook ooit in training geweest en zijn zelf ervaringsdeskundig. Dit geldt ook voor de meeste vrijwilligers. Er werken ongeveer vijftig vrijwilligers bij Enik.

Bij Enik beginnen ze nooit met de vraag ‘wat heb je’ (qua indicatie) maar altijd met de vraag ‘wat wil je’, ‘waar heb je behoefte aan’? En mensen komen vanzelf ook altijd met hun achtergrond.

Betrokken partijen

Enik Recovery College wordt aangeboden en georganiseerd door Lister. In de uitvoering wordt samengewerkt met buurtteams, Altrecht en andere zorginstellingen maar ook met andere algemene voorzieningen en de gemeente.

Waarom is dit vernieuwend?

* Enik Recovery College is gericht op herstel vanuit de wensen van de deelnemer.
* Gelijkwaardigheid en peer-support zijn belangrijke aspecten.
* De regie ligt bij de deelnemer en vandaaruit wordt gewerkt.
* Er wordt feedback gegeven aan elkaar zodat je elkaars ontwikkeling in de gaten houdt.
* Betaalde krachten en vrijwilligers werken samen, de meeste zijn ervaringsdeskundig.
* Enik Recovery College werkt niet vanuit indicaties maar vanuit de mogelijkheden van mensen.
* De samenwerking tussen de zorginstellingen, algemene voorzieningen en Enik is vernieuwend.

Ervaringen

Deelnemers vinden het fijn om zich te ontwikkelen. Sommige deelnemers hebben voldoende ontwikkeling opgebouwd om elders een baan te vinden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft uw organisatie ook een innovatie die u wilt uitlichten? Laat het ons dan weten via communicatie@ggznederland.nl