Auteur van dit artikel Gerard van Unen

gvunen@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede ggz

Het duurt langer voordat mensen met een psychische aandoening passende zorg krijgen, doordat de opbouw van ambulante hulp achterblijft. De ambulantisering stagneert door knelpunten in de verschillende zorgstelsels en staat daarmee de toegang tot geestelijke gezondheidszorg in de weg. GGZ Nederland vraagt in een brief voor de begrotingsbehandeling VWS 2017 aandacht voor knelpunten in de Zorgverzekeringswet, met name als het gaat om substitutie en de opvang van personen met verward gedrag. In de Wmo/Wlz zijn er knelpunten met betrekking tot de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten; schrijnende situaties kunnen niet binnen het wettelijk kader van de Wmo worden opgelost. Ook zijn er knelpunten over de diverse zorgstelsels heen, zoals de continuïteit van ketenzorg voor specifieke doelgroepen en de hoge administratieve lasten.

De ggz wil passende zorg bieden waar en wanneer dit nodig is. Zorg thuis of dichtbij huis als het kan, en verder weg als het moet. Een persoonlijke aanpak gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, rekening houdend met wat een ieder zelf nog kan of niet meer kan. Om deze ambitie waar te maken zijn oplossingen voor de genoemde knelpunten nodig.

Wil je ook reageren ga dan naar GGZ Connect

GGZ Connect