Auteur van dit artikel
Olfert Koning
Olfert Koning

okoning@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

De ggz vernieuwt zich. De ggz toont lef, verbindt. De sector gaat zich in 2018 steeds meer richten op nieuwe – soms verrassende – samenwerkingsverbanden. Een aandachtspunt is de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt binnen de ggz-sector. Niet alleen is er een groot tekort aan psychiaters en bijvoorbeeld gz-psychologen, dit tekort dreigt ook voor de verpleegkundigen in de ggz. De ggz wil een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. Het is hiervoor nodig dat het kabinet bijdraagt dat er in vertrouwen gewerkt kan worden. Zonder overbodige regels, zodat we kunnen blijven investeren in hoog specialistische ggz die een impuls geeft aan de kwaliteit van de totale sector.

Ook gaat de ggz steeds verder innoveren en zoekt vernieuwende mogelijkheden om bestaande uitdagingen richting te geven: preventie, zorg in de wijk, doelmatigheid van zorg. De 280 miljoen euro die zorgverzekeraars vorig jaar niet aan ggz uitgaven, en die het kabinet opnieuw beschikbaar stelt voor geestelijke gezondheidszorg is hiervoor zeer welkom. Het bedrag vormt een mooie basis waarover aanbieders en verzekeraars goede afspraken kunnen maken hoe dit te besteden.

Wil je ook reageren ga dan naar GGZ Connect

GGZ Connect