Auteur van dit artikel
Jonathan Douma
Jonathan Douma

jdouma@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Rondetafelgesprek ‘Van detineren naar re-integreren’

Rondetafelgesprek ‘Van detineren naar re-integreren’

Verbeter de screening binnen detentieinrichtingen op psychische problematiek of LVB. En start zo vroeg mogelijk, ook tijdens detentie, met een zorgtraject, zodat er voldoende tijd is om complexe problematiek te behandelen. Dit zijn twee aanbevelingen die GGZ Nederland zal doen tijdens een  rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 7 december.

De Tweede Kamer organiseert het rondetafelgesprek naar aanleiding van het advies ‘Van detineren naar re-integreren’ van de Raad voor de Rechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). GGZ Nederland is voor dit gesprek uitgenodigd. Het RSJ-advies gaat over het beleid voor de re-integratie van gedetineerden. De inspanningen van penitentiaire inrichtingen en gemeenten om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving in goede banen te leiden, schieten nog ernstig tekort, zo stelt de RSJ.

Geestelijke gezondheidszorg speelt een cruciale factor bij een leven zonder criminaliteit en een nieuwe start. Helaas is er nog te weinig aandacht binnen detentie voor psychische problematiek. GGZ Nederland vindt dat de RSJ in haar advies veel herkenbare conclusies trekt en zinnige  aanbevelingen doet. In het position paper dat we hebben aangeleverd aan de Tweede Kamer, gaan we specifiek in op problemen in de samenwerking tussen (forensische) ggz en detentie.

Lees hier het position paper van GGZ Nederland.