Thema's

Altijd passende hulp nodig bij psychische crisis

Altijd passende hulp nodig bij psychische crisis Mensen in een psychische crisis moeten altijd passende hulp kunnen krijgen. Dat is wat leden van GGZ Nederland vinden in reactie op een onderzoek van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna een vierde van de respondenten van h... » Lees meer

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars werken samen aan horizontaal toezicht

GGZ Nederland  en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een jui... » Lees meer

Vektis en GGZ Nederland bouwen samen aan inzichten over de ggz

GGZ Nederland heeft ongeveer 100 ggz-instellingen die aangesloten zijn bij de vereniging. Deze geza... » Lees meer

Mental Health Europe: meer opbouw ggz in de wijk in Nederland nodig

Nederland heeft in de basis een goed systeem voor geestelijke gezondheidszorg. Maar de noodzakelijk... » Lees meer

Verwey-Jonker Intituut zoekt oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie

Het Verwey-Jonker Instituut zoekt oud-cliënten of familieleden van mensen die voor een korte o... » Lees meer

‘Hey! Het is oké' maakt depressie bespreekbaar

GGZ Nederland ondersteunt de campagne 'Hey! Het is oké’ van het ministerie van VWS... » Lees meer

1 2 3 4 5