Thema's

Inzet ggz bij aanpak personen verward gedrag onverminderd groot

De ontwikkelingen van de ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen sluiten goed aan bij de aanpak personen verward gedrag, zo blijkt uit de tussenrapportage van het Schakelteam. Het Schakelteam benoemt mooie voorbeelden zoals de ontwikkeling van RACT (Resou... » Lees meer

GGZ Nederland: regeerakkoord brengt uitdagingen voor geestelijke gezondheidszorg

GGZ Nederland: regeerakkoord brengt uitdagingen voor geestelijke gezondheidszorg Vertrouwen in de toekomst, is de titel van het regeerakkoord dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gesloten. Het is positief dat het kabinet zich duidelijk uitspreekt om mensen met een psychische aandoening zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving en stigmatiserin... » Lees meer

GGZ-partijen presenteren gezamenlijke aanpak om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken

GGZ-partijen vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daaro... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

De ggz vernieuwt zich. De ggz toont lef, verbindt. De sector gaat zich in 2018 steeds meer richten... » Lees meer

Zorgelijke analyse jaarverslagen ggz

Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben jaarverslagen van 186 ggz-instellingen geana... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op uitspraak kort geding over ROM

GGZ Nederland is voorstander van goede kwaliteitsmeting in de ggz. Wij respecteren de uitspraak van... » Lees meer

1 2 3 4 5