Thema's

Kamerdebat over de ggz

Maak van ambulantisering in de ggz echt een succes en voorkom verward gedrag, dat zijn twee oproepen  waarvan GGZ Nederland hoopt dat ze besproken worden in de Tweede Kamer. De ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (V&J) debatteren dinsdagavond over de ggz. GGZ Ned... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, d... » Lees meer

Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede ggz

Het duurt langer voordat mensen met een psychische aandoening passende zorg krijgen, doordat de opb... » Lees meer

Steeds vaker wachtlijsten en volle bedden ggz: 'beschikbare middelen ggz moeten ingezet kunnen worden'

Er blijft geld dat bedoeld is voor de ggz over aan het eind van dit jaar, terwijl veel ggz- aanbied... » Lees meer

10.000 éénpersoonswoningen nodig

GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich grote zorgen over het gebrek aan passe... » Lees meer

Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen biedt goede bouwstenen voor oplossingen

Het Aanjaagteam Verwarde Personen is onder leiding van Liesbeth Spies gestart met een inventarisati... » Lees meer