Thema's

Innovatie Uitgelicht: Arbeid moet belangrijkere rol in behandelgesprekken krijgen

Innovatie Uitgelicht: Arbeid moet belangrijkere rol in behandelgesprekken krijgen De generieke module ‘Arbeid als medicijn’ is ontwikkeld om de zorg voor mensen met psychische problemen te verbeteren, door het onderwerp ‘werk’ hierin een structurele plaats te geven. Door met de generieke module ‘werk’ onder de aandacht te... » Lees meer

Innovatie uitgelicht: Pameijer ontwikkelt re-integratietraject Rotterdammers

Innovatie uitgelicht: Pameijer ontwikkelt re-integratietraject Rotterdammers Pameijer biedt in de gemeente Rotterdam het leer- en ontwikkeltraject ‘Mentale trainingen’, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 6 weken tijd werken aan hun re-integratie. Het re-integratietraject ondersteunt bij het maken van noodzakelijke stappen o... » Lees meer

Participatiewet: meer maatwerk en betere toeleiding naar werk nodig

Deze week bespreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenh... » Lees meer

UWV en GGZ Nederland verbreden samenwerking

Om uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen beter naar werk te kunnen begeleiden wordt do... » Lees meer

UWV en ggz stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoorniss... » Lees meer