Thema's

Meer maatwerk: start meerjarenplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Een persoonsgerichte aanpak, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, rekening houdend met wat een ieder zelf nog kan of niet meer kan. Dat is waar GGZ Nederland aan wil bijdragen in het sociaal domein, zo staat te lezen in de brief van de brancheorganisatie aan de com... » Lees meer

10.000 éénpersoonswoningen nodig

GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie maken zich grote zorgen over het gebrek aan passende, kleine woningen. Met name voor mensen die vanwege hun lage inkomen maandelijks minder dan €450,- aan huur kunnen besteden. Op 25 mei spreekt de Tweede Kamer met minister... » Lees meer

Modeloplegger rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

In de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet ontstaan mogelijk problemen met de rechtmatigheid.... » Lees meer