Thema's

Advies RVS: de zorgrelatie centraal

Advies RVS: de zorgrelatie centraal GGZ Nederland sluit zich aan bij de analyse van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’. In het advies stelt de RVS dat zorginkoop heeft bijgedragen aan betaalbare zorg, maar dat... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017 De ggz vernieuwt zich. De ggz toont lef, verbindt. De sector gaat zich in 2018 steeds meer richten op nieuwe – soms verrassende – samenwerkingsverbanden. Een aandachtspunt is de zorgelijke situatie op de arbeidsmarkt binnen de ggz-sector. Niet alleen is er een groot... » Lees meer

Kostenonderzoek Wlz van start

Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz... » Lees meer

Implementatie nieuwe regelgeving Zorgverzekeringswet

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de... » Lees meer

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2015 van start

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve GGZ 20... » Lees meer

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen

Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeug... » Lees meer

1 2