Thema's

Kostenonderzoek Wlz van start

Kostenonderzoek Wlz van start Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz). Alle zorgaanbieders die op grond van de Wlz zorg leveren doen mee met dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats van 4 september tot en met 16 oktober en wordt uitgevoerd door KP... » Lees meer

Implementatie nieuwe regelgeving Zorgverzekeringswet

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de Zorgverzekeringswet vastgesteld voor het komende jaar. De implementatie van deze regels vraagt de nodige acties bij zorgaanbieders. GGZ Nederland heeft met de hulp van VWS, NZa, Z... » Lees meer

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2015 van start

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve GGZ 20... » Lees meer

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen

Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeug... » Lees meer

Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

GGZ Nederland, ActiZ, organisatie van zorgondernemers, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging... » Lees meer

Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve ggz”

Gisteren verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over de bekostiging van de curatieve gees... » Lees meer

1 2