Thema's

Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede ggz

Het duurt langer voordat mensen met een psychische aandoening passende zorg krijgen, doordat de opbouw van ambulante hulp achterblijft. De ambulantisering stagneert door knelpunten in de verschillende zorgstelsels en staat daarmee de toegang tot geestelijke gezondheidszorg in de... » Lees meer

Handreiking Continuïteit van Zorg voor professionals beschikbaar

Handreiking Continuïteit van Zorg voor professionals beschikbaar De handreiking voor professionals van het programma Continuïteit van Zorg is beschikbaar. Professionals hebben dagelijks te maken met cliënten die, in aansluiting op de strafrechtelijke titel, reguliere zorg nodig hebben. De handreiking biedt inzicht en overzicht wat... » Lees meer

Website continuïteit van zorg online

De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt belangstellen... » Lees meer

Onderzoeksagenda ggz: Werken aan een psychisch gezonder Nederland

Minister Schippers neemt op 2 maart de nieuwe ‘onderzoeksagenda ggz’ in ontvangst. De u... » Lees meer