Thema's

Beletselen in de continuïteit van zorg

Beletselen in de continuïteit van zorg In opdracht van het programma Continuïteit van Zorg is door onderzoeksbureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de beletselen in de continuïteit van zorg voor mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die zorg nodig hebben en geen juridische titel (meer) h... » Lees meer

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is sp... » Lees meer

Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede ggz

Het duurt langer voordat mensen met een psychische aandoening passende zorg krijgen, doordat de opb... » Lees meer

Handreiking Continuïteit van Zorg en bekostigingsoverzicht beschikbaar

De handreiking en het bekostigingsoverzicht van het programma Continuïteit van Zorg zijn bes... » Lees meer

Website continuïteit van zorg online

De website van het programma continuïteit van zorg is online. Deze website biedt belangstellen... » Lees meer