Thema's

Maak van gedwongen zorg een succes

Maak van gedwongen zorg een succes GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen op tijd hulp krijgen. De Wet verplichte ggz die de Eerste Kamer op 15 en 16 januari besprak, biedt kansen om hulp in te zetten en gaat uit van behandeling en begeleiding in plaats... » Lees meer

Deskundigenbijeenkomst Wet verplichte ggz in Eerste Kamer

Op 16 mei organiseert de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg. GGZ Nederland is uitgenodigd voor de deskundigenbijeenkomst. Marijke van Putten, bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord spreekt h... » Lees meer