Thema's

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te... » Lees meer

Inzet ggz bij aanpak personen verward gedrag onverminderd groot

De ontwikkelingen van de ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen sluiten goed aan bij de aanpak personen verward gedrag, zo blijkt uit de tussenrapportage van het Schakelteam. Het Schakelteam benoemt mooie voorbeelden zoals de ontwikkeling van RACT (Resou... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer

Aanjaagteam stopt, urgentie verwarde personen onverminderd hoog

Op 30 september is het Aanjaagteam Verwarde personen gestopt en zijn haar werkzaamheden overgedra... » Lees meer

Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen biedt goede bouwstenen voor oplossingen

Het Aanjaagteam Verwarde Personen is onder leiding van Liesbeth Spies gestart met een inventarisati... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op beleidsvisie drugspreventie

Wat vinden de Tweede Kamerleden van de nieuwe beleidsvisie drugspreventie van het ministerie van VW... » Lees meer