Thema's

Kamerdebat over de ggz

Maak van ambulantisering in de ggz echt een succes en voorkom verward gedrag, dat zijn twee oproepen  waarvan GGZ Nederland hoopt dat ze besproken worden in de Tweede Kamer. De ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (V&J) debatteren dinsdagavond over de ggz. GGZ Ned... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, d... » Lees meer

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft vandaag haar programma ‘Niemand tussen wal... » Lees meer

GGZ Nederland vraagt Kamer om meer aandacht voor preventie en vroegsignalering

Preventie en vroege interventies bij verslaving en psychische problemen is mogelijk én koste... » Lees meer

Meer maatwerk: start meerjarenplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Een persoonsgerichte aanpak, gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, rekening houdend me... » Lees meer

Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede ggz

Het duurt langer voordat mensen met een psychische aandoening passende zorg krijgen, doordat de opb... » Lees meer

1 2