Thema's

Verbeteren veiligheid belangrijk voor goed werkklimaat in de ggz

Ggz-instellingen willen kwalitatief goede zorg leveren in een veilige omgeving. Een hanteerbare hoeveelheid patiënten is daarvoor van belang. Door verschillende oorzaken is de afgelopen jaren het budget voor de ggz niet helemaal ten goede aan de sector gekomen. Tegelijkerti... » Lees meer

Vervoer personen met verward gedrag vraagt gezamenlijke daadkracht

De Nederlandse politie stopt in 2017 met de opvang en het vervoer van personen met verward gedrag, als zij geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit bevestigde politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg zondagavond 11 september in het televisieprogramma De Monitor.   Aanbevelingen... » Lees meer

Steeds meer aandacht voor het voorkomen van agressie in de zorg

Organisaties in de (jeugd)zorg ontwikkelen steeds vaker nieuwe initiatieven om escalaties en agre... » Lees meer

Time-out verwarde personen geen oplossing voor problemen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justit... » Lees meer

Urgentie problematiek verwarde personen onverminderd groot

De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding s... » Lees meer

Argus Informatie Centrum ondergebracht bij SBG

In 2015 is GGZ Nederland gestart met het realiseren van een onafhankelijke centrum voor Argusinform... » Lees meer