Thema's

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te... » Lees meer

Teleurstelling over uitstel toegang ggz-cliƫnten tot Wet langdurige zorg

Dit kabinet neemt geen besluit meer over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met psychische aandoeningen. De Wlz noemt een psychische aandoening nu niet als grond voor toegang. Hoewel het onderwerp niet-controversieel verklaard was, laat staatssecretaris Van... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer