Thema's

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen het beste af zijn als ze thuis wonen. En de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis wordt gemaakt. Gemeenten zijn hier verantwoordelijk voor. Wij roepen de gemeenten op om... » Lees meer

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd

Ontwikkeling verdeelmodel maatschappelijke opvang en beschermd wonen stilgelegd Op 5 oktober 2017 heeft de VNG verenigingscommissie Gezondheid en Welzijn geconcludeerd dat het in het belang is van de gezamenlijke gemeenten om het traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk stil te leggen. Dit vanwege te... » Lees meer

Teleurstelling over uitstel toegang ggz-cliƫnten tot Wet langdurige zorg

Dit kabinet neemt geen besluit meer over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen me... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer