Thema's

Uitspraak kort geding SBG

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De rechter oordeelde dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de privacy is geschonden en dat de gegevensregistratie onder de We... » Lees meer

Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut Partijen in de ggz besluiten tot de doorontwikkeling van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor een adequate en... » Lees meer

Rom voor verbetering, transparantie en om van elkaar leren

Het debat rondom de bruikbaarheid van ROM, als kwaliteitsinstrument en ten behoeve van de benchmark... » Lees meer

Aanlevering ROM-gegevens

Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een... » Lees meer

Extra mogelijkheid om uw kwaliteitsstatuut te laten toetsen

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet ve... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: Rake Vragen helpt trauma bij kinderen bespreekbaar te maken

Eén op de twee kinderen maakt voor het 18e levensjaar één of meer schokkende g... » Lees meer