Thema's

Gebruik ROM voor leren en verbeteren hervat

Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) besluiten tot het hervatten van het gebruik van ROM voor leren en verbeteren.   De aanlevering van ROM gegevens ligt al enige tijd stil. De directe aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid die voor de zomer i... » Lees meer

Uitspraak kort geding SBG

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG). De rechter oordeelde dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de privacy is geschonden en dat de gegevensregistratie onder de We... » Lees meer

Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Partijen in de ggz besluiten tot de doorontwikkeling van ROM door de inrichting van een eigen kwali... » Lees meer

Rom voor verbetering, transparantie en om van elkaar leren

Het debat rondom de bruikbaarheid van ROM, als kwaliteitsinstrument en ten behoeve van de benchmark... » Lees meer

Aanlevering ROM-gegevens

Huidige ROM-gegevens zijn zodanig bewerkt dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Door een... » Lees meer

Extra mogelijkheid om uw kwaliteitsstatuut te laten toetsen

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet ve... » Lees meer

1 2