Thema's

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang... » Lees meer

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een... » Lees meer

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

GGZ Nederland gelooft erin dat mensen met psychische of psychosociale problemen in het algemeen h... » Lees meer

Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten?

In het document ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer

BGZJ: Stop de race naar de bodem in de jeugdhulp

Stop de race naar de bodem, zorg dat het onmisbare zorgaanbod niet verdwijnt en zet alle besch... » Lees meer