Thema's

Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten?

In het document ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten?’ laten de jeugd-ggz aanbieders die zijn aangesloten bij GGZ Nederland zien hoe de jeugd-ggz de samenwerking en het partnerschap aangaat in het nieuwe decentrale... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tweede Kamer aangeboden en voor minister Schippers aanleiding om in te grijpen. “De opbouw van de ambulante zorg en ondersteuning moet worden versneld en geïntensiveerd, d... » Lees meer

BGZJ: Stop de race naar de bodem in de jeugdhulp

Stop de race naar de bodem, zorg dat het onmisbare zorgaanbod niet verdwijnt en zet alle besch... » Lees meer

Aanjaagteam stopt, urgentie verwarde personen onverminderd hoog

Op 30 september is het Aanjaagteam Verwarde personen gestopt en zijn haar werkzaamheden overgedra... » Lees meer