Thema's

Observatiemaatregel in wet verplichte ggz dient enkel politiek doel

Minister Schippers van VWS denkt een oplossing te hebben gevonden voor de problematiek van mensen met verward gedrag en wil ernstige incidenten met mensen met een psychische aandoening voorkomen. Wij zijn met haar van mening dat we er als samenleving alles aan moeten doen om men... » Lees meer

Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft vandaag de nieuwe Governancecode Zorg 2017 op een feestelijke bijeenkomst aangeboden aan cliëntenorganisaties. De nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzi... » Lees meer

Akkoord ggz-aanbieders en zorgverzekeraars over afronding controle-onderzoek ggz 2013

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een akkoord bereikt over de afronding en afwikke... » Lees meer