Thema's

GGZ Nederland & AP beantwoorden vragen AVG

GGZ Nederland & AP beantwoorden vragen AVG Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG. Deze wet geldt voor de hele Europese Unie en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG geeft mensen meer privacyrechten. Tegelijkertijd krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken m... » Lees meer

Nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz 2017

GGZ Nederland heeft in samenwerking met het Landelijk Platform GGz en de Consumentenbond nieuwe algemene leveringsvoorwaarden ggz opgesteld die de voorwaarden uit 2012 dienen te vervangen. Afgelopen november is de nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz aangenomen op... » Lees meer

Governancecode Zorg 2017 gelanceerd

Yvonne van Rooy, voorzitter van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft vandaag de nieuwe Governan... » Lees meer