Thema's

Stuurgroep Veiligheidshuizen stelt handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vast

De stuurgroep Veiligheidshuizen heeft op 2 maart het handvat ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ vastgesteld. Hiermee is er voor het eerst een richtinggevend document voor gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein beschikbaar. Het document is sp... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: Verbinden van cliënten met zorgnetwerk via streng beveiligde website

Vaak zijn er hulpverleners van verschillende partijen betrokken bij de zorg voor psychiatrische patiënten. Ondanks ieders beste bedoeling werken zij onbedoeld nog wel eens langs elkaar heen. Hierdoor kunnen dubbelingen en gaten in de zorg ontstaan, zoals onderzoeken die ove... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op onderzoeksrapport IGZ Bart van U.

GGZ Nederland herkent de problematiek van mensen die geen zorg willen en bij wie gedwongen zorg niet altijd op te leggen is, zoals geschetst bij Bart van U, de moordenaar van Els Borst. Wij betreuren het zeer dat in dit geval het voor alle betrokkenen zo tragisch is afgelopen. D... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: App helpt jongeren als psychische nood te hoog wordt

De Luca app van Brijder Jeugd, De Jutters en Lucertis is geschikt voor jongeren die bij hen in behandeling zijn, maar is ook te gebruiken door jongeren die niet in behandeling zijn, maar aan zichzelf willen werken. Als de jongere dit wil, kan hij iemand die h... » Lees meer

Regels kwellen de geestelijke gezondheidszorg

Regels kwellen de geestelijke gezondheidszorg Op 6 maart 2017 presenteerde GGZ Nederland in Perscentrum Nieuwspoort de resultaten van een onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. In een glashelder rapport wordt de vinger op de zere plekken gelegd. T... » Lees meer

Nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz 2017

GGZ Nederland heeft in samenwerking met het Landelijk Platform GGz en de Consumentenbond nieuwe algemene leveringsvoorwaarden ggz opgesteld die de voorwaarden uit 2012 dienen te vervangen. Afgelopen november is de nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz aangenomen op... » Lees meer

Beoogde verbeteringen in jeugdhulp nog ver weg

De decentralisatie moest verbetering brengen voor de jeugdhulp: integraal, toegankelijk en dicht bij het kind. Meer preventie, slimmere samenwerking en een einde aan verkokering en perverse prikkels omdat alle jeugdhulpvormen nu onder één opdrachtgever vallen: de g... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: Verbeterd vervoer door ggz-crisisdienstauto

Elk jaar ontvangt de meldkamer ambulancedienst Noord-Holland Noord ongeveer 1100 oproepen voor psychiatrische cliënten. Bij een deel van de cliënten is het niet noodzakelijk om met een ambulance vervoerd te worden. Een reden voor GGZ NHN en de ambulancedienst NHN om ee... » Lees meer

Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst! Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. Het Grote... » Lees meer

GGZ Nederland steunt Depressie Deal

GGZ Nederland steunt Depressie Deal Voorzitter Jacobine Geel tekende namens GGZ Nederland de Depressie Deal en ondersteunt het meerjarenprogramma depressiepreventie. Op 15 januari tekenden 19 partijen het meerjarenprogramma dat minimaal vijf jaar loopt. Het doel is het aantal gevallen van mensen die kampen met dep... » Lees meer