Thema's

Voorbeeld huurcontract zelfstandige woonruimte met zorgbepaling

In de toekomst zal steeds meer zorgvastgoed van instellingen verhuurd worden aan patiënten als gevolg van ambulantisering en het scheiden van wonen en zorg. In woonzorgarrangementen wordt vaak flink geïnvesteerd in wooncomfort, veiligheid, persoonlijke alarmering en ontm... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op plannen hervorming Langdurende Zorg

Staatssecretaris VWS Van Rijn maakte gisteren zijn plannen bekend voor de hervorming van de Langdurende zorg. Hiermee zet hij een grote stelselwijziging van de AWBZ in gang en verlaat de ggz de AWBZ. GGZ Nederland kan zich goed vinden in de plannen van de Staatssecretaris en ook... » Lees meer

Akkoord over hervorming in de zorg

Vandaag hebben de Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) en het overgrote deel van werknemersorganisaties (CNV, MHP, NU91, FBZ) een zorgakkoord gesloten met het ministerie van VWS. Leden van de BOZ zijn ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging... » Lees meer

SBG brancherapportage

SBG brengt periodiek een brancherapportage uit over de aangeleverde dbc’s en ROM-metingen. Lees de rapportage over het jaar 2012 rechts van deze pagina. » Lees meer

Invitational voor leden ROM-expertraden

LPGGz, NVvP, NIP richten op korte termijn de stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden in de GGZ (LSKS) op. Deze stichting bouwt voort op de resultaten van de voormalige stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen ggz en de stuurgroep ROM ggz. Genoemde... » Lees meer

Werving leden expertraden ROM: meld u uiterlijk 24 mei 2013

Stichting Benchmark GGZ (SBG) en GGZ Nederland nemen het initiatief om de doorstart van de expertraden ROM te realiseren. Dit is zo afgesproken met het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen... » Lees meer

Steun de droom van Martijn Kole

Opnieuw durven dromen. Zo heet de droom tegen stigmatisering van Martijn Kole, collega van de SBWU en HEE. Hij stuurde het in voor het droomboek. Het boek als inspiratiebron voor elkaar en onze nieuwe Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Steun vóór 30 april de... » Lees meer

Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerking met zorgaanbieders/welzijnsorganisaties

Op donderdag 23 mei organiseert GGZ Nederland een netwerkbijeenkomst met als hoofdthema ‘Samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties: de zakelijke, juridische en personele aspecten ervan.’ De bijeenkomst is in Amersfoort, vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur. Locatie:... » Lees meer

Laat je stem horen via de internetconsultatie werkkostenregeling

De komende tijd is er een brede internetconsultatie om samen met het werkveld de voorgestelde vereenvoudigingen van de werkkostenregeling te bespreken en om meer draagvlak voor deze regeling te creëren. Iedere organisatie kan tot 17 mei a.s. reageren op 3 onderdelen:... » Lees meer

ZN publiceert Zorginkoopgids AWBZ 2014

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in afstemming met de zorgkantoren en zorgbranches de Zorginkoopgids AWBZ 2014 gepubliceerd. De inkoopgids dient ter ondersteuning bij de inkoop van AWBZ-zorg in 2014 en vormt een handreiking voor inkopers van zorgkantoren bij het maken van a... » Lees meer