Thema's

Verslavingszorg beperkt maatschappelijke schade door alcohol

Alcohol kost de samenleving ongeveer 2,5 miljard euro berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is voor het eerst dat de kosten en opbrengsten van alcoholgebruik in Nederland zo grondig in kaart zijn gebracht. De conclusie van dit onderzoek sluit aa... » Lees meer

Handreiking Continuïteit van Zorg en bekostigingsoverzicht beschikbaar

Handreiking Continuïteit van Zorg en bekostigingsoverzicht beschikbaar De handreiking en het bekostigingsoverzicht van het programma Continuïteit van Zorg zijn beschikbaar. Professionals hebben dagelijks te maken met cliënten die, in aansluiting op de strafrechtelijke titel, reguliere zorg nodig hebben. De handreiking biedt inzicht en o... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op onderzoek inspecties zaak Udo D.

Donderdag 18 augustus is het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over hun onderzoek naar het handelen van de ‘vierhoek’ – politie, Openbaar Ministerie, burgemeester en GGZ Friesland &nda... » Lees meer

Monitoringsinstrument Geen Nood Bij Brand; voor en door de zorg

Monitoringsinstrument Geen Nood Bij Brand; voor en door de zorg Bij zorginstellingen is steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Leidinggevenden, medewerkers en patiënten zijn zich echter nog niet altijd bewust van de risico’s op brand. Denk aan kennis over vluchtwegen en risico op brand door brandende kaarsen of gebruik van sig... » Lees meer

Investeren in ggz-onderzoek levert miljarden op

Het loont om te investeren in onderzoek naar verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg. Het in praktijk brengen van de onderzoeksresultaten kan niet alleen leiden tot verbetering van de zorg aan patiënten, maar ook tot een afname van zorgkosten of een toename van arbe... » Lees meer

Ggz-partijen verbeteren declaratieproces

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en VWS pakken gezamenlijk de handschoen op om de administratieve lasten in de curatieve ggz te verminderen en het declaratieproces te verbeteren. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard dat kan worden ingezet voor de daadwerkelijke zorg vo... » Lees meer

Steeds meer aandacht voor het voorkomen van agressie in de zorg

Organisaties in de (jeugd)zorg ontwikkelen steeds vaker nieuwe initiatieven om escalaties en agressief gedrag van cliënten, patiënten en anderen terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg in een veilige omgeving voor medewe... » Lees meer

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming

Gemeenten en zorgaanbieders maken werk van privacybescherming Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals hebben vandaag in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun pr... » Lees meer

Toegenomen bureaucratie kost jeugd-ggz 18 miljoen euro

Toegenomen bureaucratie na de decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten kost jeugd-ggz instellingen ongeveer 18 miljoen euro extra. Gespecialiseerde jeugd-ggz instellingen moeten met talrijke gemeenten afzonderlijke afspraken maken over verantwoording over geleverde zorg en d... » Lees meer

e-Mental Health in the picture tijdens eHealth Week 2016

Nederland is koploper op het gebied van e-Mental Health. Serious games en virtual reality blijken nuttige hulpmiddelen bij behandelingen in de ggz. De geestelijke gezondheidszorg ontwikkelt en onderzoekt online aanbod al vanaf de opkomst van internet. Er is bij ggz-organisatie... » Lees meer