Thema's

SBG brancherapportage

SBG brengt periodiek een brancherapportage uit over de aangeleverde dbc’s en ROM-metingen. Lees de rapportage over het jaar 2012 rechts van deze pagina. » Lees meer

Invitational voor leden ROM-expertraden

LPGGz, NVvP, NIP richten op korte termijn de stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden in de GGZ (LSKS) op. Deze stichting bouwt voort op de resultaten van de voormalige stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen ggz en de stuurgroep ROM ggz. Genoemde... » Lees meer

Werving leden expertraden ROM: meld u uiterlijk 24 mei 2013

Stichting Benchmark GGZ (SBG) en GGZ Nederland nemen het initiatief om de doorstart van de expertraden ROM te realiseren. Dit is zo afgesproken met het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen... » Lees meer

Steun de droom van Martijn Kole

Opnieuw durven dromen. Zo heet de droom tegen stigmatisering van Martijn Kole, collega van de SBWU en HEE. Hij stuurde het in voor het droomboek. Het boek als inspiratiebron voor elkaar en onze nieuwe Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Steun vóór 30 april de... » Lees meer

Netwerkbijeenkomst ‘Samenwerking met zorgaanbieders/welzijnsorganisaties

Op donderdag 23 mei organiseert GGZ Nederland een netwerkbijeenkomst met als hoofdthema ‘Samenwerking met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties: de zakelijke, juridische en personele aspecten ervan.’ De bijeenkomst is in Amersfoort, vanaf 9.30 uur tot 12.30 uur. Locatie:... » Lees meer

Laat je stem horen via de internetconsultatie werkkostenregeling

De komende tijd is er een brede internetconsultatie om samen met het werkveld de voorgestelde vereenvoudigingen van de werkkostenregeling te bespreken en om meer draagvlak voor deze regeling te creëren. Iedere organisatie kan tot 17 mei a.s. reageren op 3 onderdelen:... » Lees meer

ZN publiceert Zorginkoopgids AWBZ 2014

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in afstemming met de zorgkantoren en zorgbranches de Zorginkoopgids AWBZ 2014 gepubliceerd. De inkoopgids dient ter ondersteuning bij de inkoop van AWBZ-zorg in 2014 en vormt een handreiking voor inkopers van zorgkantoren bij het maken van a... » Lees meer

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) naar de Tweede Kamer

Op 15 april is het voorstel van Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Wkkgz is een wijziging van (het voorstel) Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De Wcz vervalt in zijn oorspronkelijke vorm en wordt ‘opgeknipt’ in vier delen. De Wkk... » Lees meer

BHV Goede praktijken competitie met hoofdprijs van € 4.000

Is uw noodhulp goed geregeld? Heeft u simpele of creatieve oplossingen gevonden? Deel uw kennis en ervaring! Gelukkig hoeft een goede basishulpverlening helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Hoe eenvoudig of uitgebreid het is, hangt af van aantal en aard van de bezoekers en... » Lees meer

Beoordeling CAO GGZ 2011-2013 door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een landelijke werkgroep die cao’s beoordeelt op fiscale aspecten. Onlangs is de CAO GGZ 2011-2013 door hen beoordeeld. Lees de notitie over de opvallende punten, de cao-beoordeling door de Belastingdienst en een eerder verzonden brief over LFB v... » Lees meer