CAO

CAO GGZ

Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ

2015-2017

(1 juli 2015 tot 1 maart 2017)

 

Hier vindt u de CAO GGZ 2015 - 2017 in PDF.

14 december 2015: er zijn twee errata, namelijk:

  1. In Hoofdstuk 1. A.2 lid 2 is na “Wet Privatisering ABP” ingevoegd “(Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd per 1-7-2014 Stb. 2014, 143)”
  2. In Hoofdstuk 7.A artikel 1 lid 4 is “om niet” ingevoegd voor “recht op inzage in het FWG-systeem”