CAO

CAO GGZ

Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ

2017-2019

(1 maart 2017 tot 1 juni 2019)

Inmiddels zijn de nieuwe cao teksten verwerkt in de digitale cao. Totdat de drukproef van de papieren cao definitief is, kunnen er nog kleine aanpassingen plaatsvinden. Excuses voor het eventuele ongemak.

Hier vindt u de oude CAO GGZ 2015 - 2017 in PDF.

14 december 2015: er zijn twee errata, namelijk:

  1. In Hoofdstuk 1. A.2 lid 2 is na “Wet Privatisering ABP” ingevoegd “(Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd per 1-7-2014 Stb. 2014, 143)”
  2. In Hoofdstuk 7.A artikel 1 lid 4 is “om niet” ingevoegd voor “recht op inzage in het FWG-systeem”