CAO

CAO GGZ

Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ

2017-2019

(1 maart 2017 tot 1 juni 2019)

 

Erratum:

Per abuis is de volgende zinsnede In H6, artikel 6, lid 2: '- onverkort het bepaalde in lid 2 van dit artikel -' niet verwijderd na het schrappen van het oude lid 2 uit de CAO GGZ 2015-2017. In de digitale cao is dit aangepast. In een volgende uitgave van het boekje (en PDF) wordt dit ook aangepast.

Hier vindt u de CAO GGZ 2017-2019 in PDF. Tevens hierbij een printversie.

En download vanaf hier de cao app.

In de digitale cao vindt u verwijzingen naar toelichtingen op cao kennisnet (in bewerking). Cao kennisnet is een besloten kennisnet dat alleen toegankelijk is voor HRM medewerkers die werkzaam zijn bij onze leden.