Cliëntenorganisaties

GGZ Nederland onderhoudt actief contact met het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Het LPGGz is een koepel van 20 patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg. LPGGz behartigt de belangen van alle mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. Het LPGGz is voor GGZ Nederland een belangrijke gesprekspartner.

Andere koepelorganisaties waar we als brancheorganisatie mee samenwerken zijn, zijn IederIn, Patiëntenfederatie Nederland en PCOB.