Thema's

Arbeid en opleiding


Financiële en inhoudelijke veranderingen in de ggz hebben invloed op de arbeidsmarktbehoefte. Met beperktere middelen moeten instellingen voldoende gekwalificeerd personeel houden om goede zorg te leveren.

Werkgeversservice

Voor ondersteuning en advies over de cao en daaraan gerelateerde onderwerpen kunnen P&O-afdelingen van onze leden terecht bij de werkgeversservice via e-mail: werkgeversservice@ggznederland.nl. GGZ Nederland beantwoordt als werkgeversorganisatie geen individuele opleidingsvragen en heeft geen eigen patiëntgebonden stage-/opleidingsplaatsen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw beroepsvereniging of een individuele ggz-instelling.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland ziet het als haar taak om de toekomstige behoefte aan medewerkers in kaart te brengen. De ggz-opleidingen moeten daarbij aansluiten. Er is ook oog voor het effect van anders organiseren van zorg op de arbeidsomstandigheden.

GGZ Nederland behartigt de belangen van de werkgevers in de ggz. De brancheorganisatie draagt zorg voor een collectieve arbeidsovereenkomst cao ggz, die past bij veranderingen in de ggz. Daarnaast zijn arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, opleidingen en arbeidsomstandigheden belangrijke aandachtspunten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

O&O-fonds GGZ vernieuwt!

In 2016 heeft O&O-fonds GGZ een nieuwe missie opgesteld: het O&O-fonds GGZ wil ‘werke... » Lees meer

Bestuur GGZ Nederland akkoord met cao ggz 2017-2019

Op 2 juni zijn de leden van GGZ Nederland geraadpleegd over het onderhandelaarsakkoord. In navolgin... » Lees meer

Financiƫle impuls stimulering regionale samenwerking ggz en Werk & Inkomen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kader van de financië... » Lees meer