Thema's

Arbeidsparticipatie

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet die een aantal uitkeringsregelingen (WWB, Wsw en nieuwe instroom Wajong) samenvoegt. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning. De gemeenten zijn uitvoerders van de Participatiewet en ontwikkelen samen met het UWV en de werkgevers in de arbeidsmarktregio’s beleid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk te helpen. Mensen met een psychische arbeidsbeperking vanaf 18 jaar die zich melden bij de gemeenten vallen onder de nieuwe regelgeving.

In de Participatiewet is afgesproken dat tot 2026 125 duizend extra banen zullen worden gecreëerd  voor mensen met een arbeidsbeperking. Een kort overzicht van de Participatiewet vindt u in deze bijlage en Infographic.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland zet zich in om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. Dit doen we door randvoorwaarden te creëren om effectieve methodieken te implementeren, zoals IPS. Daarnaast stimuleren wij met UWV en VNG de samenwerking tussen zorg, werk en inkomen-professionals en verspreiden wij kennis over de mogelijkheden van deze groep mensen.

In het kader van het convenant hebben UWV en GGZ Nederland gezamenlijk een toolkit ontworpen waarin mogelijke samenwerkingsvormen worden beschreven bij de re-integratie van mensen met een Wajong-uitkering.


Meer informatie vindt u op:

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Innovatie Uitgelicht: Participatie cliƫnten Dimence in de schoonmaak bij Asito

Cliënten van Dimence hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om te participeren binnen de scho... » Lees meer

Werken is meedoen

Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoening... » Lees meer

Innovatie Uitgelicht: Arbeid moet belangrijkere rol in behandelgesprekken krijgen

De generieke module ‘Arbeid als medicijn’ is ontwikkeld om de zorg voor mensen met ps... » Lees meer