Thema's

Bekostiging


De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. . De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

In het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz 2014-2017 is vastgelegd dat een vervroeging van de tijdlijn zorginkoop wenselijk is en verder zal worden uitgewerkt. ZN heeft bijgevoegde tijdlijn ontwikkeld. Deze tijdlijn is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2013.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland analyseert de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen. Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders. GGZ Nederland beoogt dat de bekostiging van de ggz en verslavingszorg goed wordt doorgevoerd in de verschillende financieringstelsels.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Kostenonderzoek Wlz van start

Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz... » Lees meer

Implementatie nieuwe regelgeving Zorgverzekeringswet

Elk jaar worden de op 1 juli nieuwe regels voor registratie en facturatie van zorg vallend onder de... » Lees meer

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2015 van start

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben afspraken gemaakt over het Zelfonderzoek curatieve GGZ 20... » Lees meer