Thema's

Bekostiging


De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. . De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

In het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz 2014-2017 is vastgelegd dat een vervroeging van de tijdlijn zorginkoop wenselijk is en verder zal worden uitgewerkt. ZN heeft bijgevoegde tijdlijn ontwikkeld. Deze tijdlijn is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2013.

Wat doet GGZ Nederland?

GGZ Nederland analyseert de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen. Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders. GGZ Nederland beoogt dat de bekostiging van de ggz en verslavingszorg goed wordt doorgevoerd in de verschillende financieringstelsels.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Advies RVS: de zorgrelatie centraal

GGZ Nederland sluit zich aan bij de analyse van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op Prinsjesdag 2017

De ggz vernieuwt zich. De ggz toont lef, verbindt. De sector gaat zich in 2018 steeds meer richten... » Lees meer

Kostenonderzoek Wlz van start

Zoals eerder vermeld start de NZa in september met een kostenonderzoek naar de langdurige zorg (Wlz... » Lees meer