Thema's

Bekostiging


De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg worden uit verschillende stelsels gefinancierd. GGZ Nederland analyseert de voor- en najaarsbegrotingen van de ministeries van VWS, Veiligheid & Justitie en de hoofdlijnen van de gemeentelijke begrotingen. Wij nemen in overleg met onze leden standpunten in en brengen die onder de aandacht van stakeholders.

GGZ Nederland beoogt dat de bekostiging van de ggz en verslavingszorg goed wordt doorgevoerd in de verschillende financieringstelsels. De behandeling en begeleiding die instellingen bieden wordt betaald vanuit:

Jaarrekening

Het generieke uitstel voor het deponeren van de jaarrekening 2015 is tot uiterlijk 1 december 2016. Het door het minsiterie van VWS verleende uitstel voor de jaarrekening geldt niet voor de WNT-verplichtingen. Voor de WNT moet u de opgave en het handtekeningformulier binnen de geldende termijn te worden opgegeven.

IGZ en het ministerie van VWS verzoeken ggz-zorgaanbieders die uitstel hebben gekregen voor het deponeren van de jaarrekening 2015, zo veel als mogelijk wel alle niet-financiële cijfers in de digitale tool in te vullen, maar dan niet te 'bevestigen' of te 'voltooien' (de jaarrekeninggegevens zijn immers door het ontbreken van de financiële cijfers nog niet compleet).

Contractering

In het Bestuurlijk Akkoord curatieve ggz 2014-2017 is vastgelegd dat een vervroeging van de tijdlijn zorginkoop wenselijk is en verder zal worden uitgewerkt. ZN heeft bijgevoegde tijdlijn ontwikkeld. Deze tijdlijn is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van oktober 2013.
 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen

Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeug... » Lees meer

Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

GGZ Nederland, ActiZ, organisatie van zorgondernemers, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging... » Lees meer

Rapport Algemene Rekenkamer “Bekostiging van de curatieve ggz”

Gisteren verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer over de bekostiging van de curatieve gees... » Lees meer