Thema's

Gemeenten / Wmo

Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook bij schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Daarin zijn ook de opvang voor dak- en thuislozen, bemoeizorg en preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheid geregeld.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ggz-zorg aan jeugdigen tot 18 jaar en voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het idee daarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale en maatschappelijke omgeving het beste kent. Denk daarbij in het kader van de ggz aan extramurale individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en de inloopfunctie.


Meer informatie over Wmo 2015.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Kamerdebat over de ggz

Maak van ambulantisering in de ggz echt een succes en voorkom verward gedrag, dat zijn twee oproepe... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer

Schakelprogramma Personen met Verward Gedrag gepresenteerd

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft vandaag haar programma ‘Niemand tussen wal... » Lees meer