Thema's

Gemeenten / Jeugdwet

Financiering

De financiering is geregeld via het macrobudget Jeugd. De volledige wet is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huidige provinciale jeugdzorg. De verantwoordelijkheden voor gemeenten komen bij de taken die gemeenten al hadden (zoals jeugdbeleid, de jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij vragen over opvoeding). Tot de jeugdzorg behoren:

  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Gesloten jeugdzorg
  • Jeugd-ggz
  • Jeugd-LVB.

Doelen

De Jeugdwet kent verschillende doelen, te weten:

  • Preventie, waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van het gezin en omgeving;
  • Ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren;
  • Hulp op maat en dichtbij bieden;
  • Hulp aan gezinnen volgens het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur';
  • Meer ruimte voor professionals voor zorgverlening door minder regeldruk.

De jeugdzorg is op deze manier doelmatiger door de Jeugdwet, aangezien het 1 wettelijk kader en 1 systeem van financiering betreft. De bureaucratie en het aantal regels wordt verminderd, waardoor er betere integrale zorg mogelijk is. Zie ook de VNG-website inzake recente wijzigingen Jeugdwet.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Uitspraak rechter in hoger beroep: gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaarheid jeugdhulp

GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhul... » Lees meer

Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten?

In het document ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz... » Lees meer

Kind betaalt de rekening voor bezuiniging jeugdhulp

De bezuinigingen op de jeugdhulp zijn te fors en kinderen en gezinnen betalen daar de prijs voor. R... » Lees meer