Thema's

Jeugd-ggz


Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een psychische aandoening die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren of tot verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. Kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz.

Behandeling

Deze kinderen kunnen in Nederland terecht bij onder andere instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bij jeugdafdelingen van ggz-instellingen. De behandeling van complexe psychische stoornissen of van een combinatie van psychische en lichamelijke problemen gebeurt onder meer door psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen. Ook voor jeugdigen met verslavingsproblematiek is een specialistisch aanbod beschikbaar. RIBW-en bieden vormen van beschermd en begeleid wonen.

Investeren in de toekomst

Voor kinderen en hun familie is het van belang dat instellingen met een taak voor zorg aan kinderen en jeugdigen goed met elkaar samenwerken. Daarom heeft het Kabinet de zorg voor jeugd ondergebracht bij de gemeenten. Jeugd-ggz is nu een onderdeel van de brede en specialistische jeugdhulp, maar blijft ook gezondheidzorg. GGZ Nederland spant zich in om binnen het nieuw stelsel de waarborgen voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugd-ggz te behouden en te verbeteren. Hierbij werkt GGZ Nederland nauw samen met andere branches zoals de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en Nederlandse gemeenten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ (link) beschrijft hoe we dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ (link) beschrijft hoe we dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ beschrijft hoe we dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten.

Speciaal voor gemeenteprofessionals: informatie over jeugd-ggz

Wat is nu precies het verschil tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie? Welke problemen worden behandeld door de professionals in de jeugd-ggz? En hoe bewaken we de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen? Deze website speciaal voor gemeenteprofessionals van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft inzicht en overzicht van deze en meer vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

GGZ Nederland heeft woensdag 12 april samen met andere partijen in de jeugdhulp zeven concrete voor... » Lees meer

Gemeente: investeer in de toekomst van kwetsbare kinderen

Jeugd-ggz-aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeug... » Lees meer

Vernieuwingen in jeugdhulp nog ver weg

De decentralisatie moest verbetering brengen voor de jeugdhulp: integraal, toegankelijk en dicht b... » Lees meer