Thema's

Jeugd-ggz


Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een psychische aandoening die leidt tot ernstige beperkingen in hun functioneren of tot verhoogd risico op een verstoorde ontwikkeling. Kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd-ggz.

Deze kinderen kunnen in Nederland terecht bij onder andere instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en bij jeugdafdelingen van ggz-instellingen.

Investeren in de toekomst

Jeugd-ggz is een onderdeel van de brede en specialistische jeugdhulp, maar blijft ook gezondheidzorg ondergebracht bij gemeenten. GGZ Nederland spant zich in om binnen het stelsel de waarborgen voor toegankelijke en kwalitatief goede jeugd-ggz te behouden en te verbeteren. Hierbij werkt GGZ Nederland nauw samen met andere branches zoals de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en Nederlandse gemeenten. ‘Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen. Wat mag u van de jeugd-ggz verwachten’ beschrijft hoe we dat doen en wat u van de ggz-instellingen kunt verwachten.

Speciaal voor gemeenteprofessionals: informatie over jeugd-ggz

Wat is nu precies het verschil tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie? Welke problemen worden behandeld door de professionals in de jeugd-ggz? En hoe bewaken we de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen? Deze website speciaal voor gemeenteprofessionals van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie geeft inzicht en overzicht van deze en meer vragen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Jacobine Geel: "Enorme wanhoop van ouders grijpt me aan"

Jacobine Geel sprak vandaag bij Nieuws b.v. op Radio 1 met Nine Kooiman van de SP over jongeren met... » Lees meer

‘Handreiking Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ voor versnelling van de transformatie

De afgelopen periode is van verschillende kanten aangegeven dat de transformatie in het algemeen la... » Lees meer