Thema's

Langdurende zorg


De zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen verandert in snel tempo. GGZ Nederland heeft met de overheid en andere partners in het Bestuurlijk Akkoord en in het Zorgakkoord afspraken gemaakt over de langdurende zorg.

De belangrijkste ontwikkelingen:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de (inkoop van) beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning van psychisch kwetsbare burgers, volgens de Wmo 2015;
  • De ggz-sector heeft de ambitie uitgesproken om te ambulantiseren door eenderde van de bedden af te bouwen en de zorg zoveel mogelijk thuis aan te bieden;
  • Het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische arbeidsbeperking is de verantwoordelijkheid van gemeenten, door de nieuwe Participatiewet;
  • De zorg geordend in de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

Ambulante ggz blijft bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2015 betaalt de zorgverzekeraar de eerste drie jaar van een opname met ggz-behandeling. De langdurige zorg (AWBZ) gaat deels naar de Wmo en deels naar de Wlz.

Herstel bevorderen

Het hebben van een ernstige psychische aandoening heeft ook effect op andere levensgebieden zoals werk, inkomen, gezondheid en participatie aan de samenleving. De ggz zet zich in om naast de behandeling van de klachten en symptomen ook ondersteuning te bieden op al die levensgebieden. Daarbij is het bevorderen van het herstel van iemand leidend.

Gelijkwaardigheid

GGZ Nederland bevordert herstelgerichte ggz door in de sector kennis te verspreiden over herstelondersteunende zorg. Daarnaast werken we met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en anderen aan de participatie van psychisch kwetsbare mensen. Ook streven we naar een betere beeldvorming over onze doelgroep door anti-stigma campagnes.

Onze visie op de langdurende zorg vindt u in ons visiedocument. De standpunten van GGZ Nederland staan in de Factsheet Langdurige Zorg.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer