Thema's

Privacywetgeving

Dé ‘privacywet’ is de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is een algemene wet die van toepassing is op alle ‘Verantwoordelijken’ die (persoons)gegevens verwerken, waarvan een deel zorggegevens zijn. Specifieke privacyregels die voor persoonsgegevens in de zorg gelden, lopen door alle zorgwetten en zorgthema’s heen.

GGZ Nederland heeft voor haar leden een Toolkit Privacybescherming en Informatiebeveiliging ontwikkeld. Deze toolkit is het resultaat van het Implementatieprogramma Privacybescherming en Informatieveiligheid (PB/IV), waarin GGZ Nederland met, voor en door leden invulling heeft willen geven aan de praktische uitvoering van de privacyverplichtingen van de zorgaanbieder.

De Toolkit bevat onder meer een model-privacyreglement met overzicht en uitleg van de privacyverplichtingen van de zorgaanbieder, een Model Registratie privacyhuishouding en verwerkingen persoonsgegevens, een Competentieprofiel Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), model Melding Datalekken, en meer. De Toolkit is bedoeld als hulpmiddel voor de leden; het staat zorginstellingen vrij om naar eigen inzicht en behoefte thema’s dieper uit te werken en modellen aan te passen aan hun eigen praktijk, binnen de wettelijke kaders die hiervoor staan.

De Toolkit kan worden uitgebreid en geactualiseerd. Suggesties hiervoor of algemeen bruikbare modellen ontvangen wij graag via: zorgenrecht@ggznederland.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

AANDACHT VOOR PRIVACY IN AWARENESSCAMPAGNE ‘ZEKER’

In de week van 2 t/m 13 oktober lanceren GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuize... » Lees meer

GGZ Nederland & AP beantwoorden vragen AVG

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de AVG. Deze wet geldt voor de hele Europese Unie... » Lees meer