Thema's

Kwaliteit

Voor het leveren van goede kwaliteit van zorg is goed opgeleid en voldoende personeel noodzakelijk. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Wat doet GGZ Nederland?

Met brancheafspraken en handreikingen ondersteunt GGZ Nederland de ggz-instellingen bij het realiseren van kwaliteit van zorg. GGZ Nederland zet in op implementatie en doorontwikkeling van ROM in de ggz. GGZ Nederland levert een bijdrage aan het ambitieuze kwaliteitsprogramma in de ggz door deelname aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

GGZ Nederland ondersteunt haar leden via het arbeidsmarktbeleid en betrokkenheid bij opleidingen.


Praat mee over kwaliteit op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en... » Lees meer

Blijvend aandacht nodig voor verdere kwaliteitsverbetering dwangmaatregelen

Bij elke separatie moet uitermate zorgvuldig en verantwoord gehandeld worden, want een separatie of... » Lees meer

Juiste zorg personen met verward gedrag blijft noodzakelijk

Het Schakelteam heeft onderzoek laten doen naar de stand van zaken rond de aanpak van personen met... » Lees meer