Thema's

Kwaliteit

Voor het leveren van goede kwaliteit van zorg is goed opgeleid en voldoende personeel noodzakelijk. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Wat doet GGZ Nederland?

Met brancheafspraken en handreikingen ondersteunt GGZ Nederland de ggz-instellingen bij het realiseren van kwaliteit van zorg. GGZ Nederland zet in op implementatie en doorontwikkeling van ROM in de ggz. GGZ Nederland levert een bijdrage aan het ambitieuze kwaliteitsprogramma in de ggz door deelname aan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

GGZ Nederland ondersteunt haar leden via het arbeidsmarktbeleid en betrokkenheid bij opleidingen.


Praat mee over kwaliteit op GGZ Connect.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Uitspraak kort geding SBG

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen t... » Lees meer

Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Partijen in de ggz besluiten tot de doorontwikkeling van ROM door de inrichting van een eigen kwali... » Lees meer

Rom voor verbetering, transparantie en om van elkaar leren

Het debat rondom de bruikbaarheid van ROM, als kwaliteitsinstrument en ten behoeve van de benchmark... » Lees meer