Thema's

Zorg dichtbij


Ggz-instellingen werken steeds meer vanuit een herstelgericht model. Behandeling van een psychische aandoening is niet alleen een medische aangelegenheid, maar ook een bredere kwestie. Daarbij is aandacht voor de sociale omgeving belangrijk. Zorg wordt dichtbij en rondom patiënten geleverd.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners en ketenzorg zijn daarin belangrijk. Huisartsen hebben een meer centrale rol: Zij verwijzen mensen naar de basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Ggz-instellingen werken in nieuwe netwerken met partijen als gemeenten, woningcorporaties, politie en somatische zorg.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact met ons op

Contact
Gerelateerd nieuws

Reactie GGZ Nederland op Inspectierapport over ambulante ggz

GGZ Nederland herkent de aandachtspunten en conclusies uit het rapport Toezicht op de ambulante ggz... » Lees meer

Inzet ggz bij aanpak personen verward gedrag onverminderd groot

De ontwikkelingen van de ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen sluiten go... » Lees meer

Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

Het Trimbos rapport ‘Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz’ is aan de Tw... » Lees meer