Thema's

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verdere decentralisatie wordt de toegang tot dit soort voorzieningen nog meer beperkt en dit gaat ten koste van de cliënt. GGZ Nederland waarschuwt hiervoor in een reactie op het o... » Lees meer

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt'

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt' Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners straks onder de nieuwe wetgeving patiënten thuis zomaar mogen overvallen met een spuit of ze vastbinden met polsbandjes. Niets is minder waar. Het onveilig maken van iemands eigen plek is het laatste wat hulpverl... » Lees meer

Definitief AKKOORD NIEUWE CAO GGZ 2019-2021

Op 18 juli zijn de leden van GGZ Nederland geraadpleegd over het onderhandelaarsakkoord voor de nie... » Lees meer

Verlaging ggz-tarieven is onacceptabel

GGZ Nederland gaat bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar aantekenen tegen de verlaging va... » Lees meer

Onderzoek KPMG naar financiële situatie ggz schetst herkenbaar beeld

‘Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten’ kopt Nu.nl vandaag naar aan... » Lees meer

Resultaten van het Dolhuys Manifest

In 2016 heeft een twaalftal ggz-instellingen in het Dolhuys Manifest de ambitie uitgesproken om in... » Lees meer

1 2 3 4 5