Auteur van dit artikel
GGZ Nederland
GGZ Nederland

e-mail: info@ggznederland.nl

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. Tijdens deze drukbezochte conferentie reikten de gezamenlijke ggz instellingen in de drie Noordelijke provincies, in samenwerking met GGZ Nederland, bestuurders van Noord-Nederland de hand om samen bij te dragen aan een veilige en leefbare samenleving door preventie. Het doel: de traditionele ketens transformeren naar netwerken. Het verleggen van de focus naar het voorkomen van escalaties en overlast.

Het was een drukbezochte conferentie. Tijdens de conferentie werden zes ronde tafels gehouden, elk rond een eigen thema. Iedere tafel bestond uit personen vanuit verschillende achtergronden en regio’s. Achtergronden als de overheid, politie, zorg, woningcorporatie, maar ook ervaringsdeskundigen die zelf ooit verslaafd zijn geweest of in een tbs-kliniek zaten.

De zes thema’s waarover gesproken werd tijdens de ronde tafels:

  • Investeren in preventie en vroegtijdig signaleren.
  • Intergenerationele overdracht.
  • Inclusieve maatschappij.
  • Wat belemmert ons in oplossingen?
  • Logistieke van zorg en veiligheid in Noord-Nederland.
  • Mensen met complexe vraagstukken.

De opbrengsten van deze dag, op basis van de bovenstaande thema’s, verschijnen binnenkort in ons GGZ e-magazine met als thema Zorg en Veiligheid.