Auteur van dit artikel
Olfert Koning
Olfert Koning

okoning@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg

Eerste Kamer stemt in met verbetering gedwongen zorg

De positie van patiënten die te maken krijgen met gedwongen zorg wordt sterk verbeterd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van drie nieuwe wetten die gedwongen zorg regelen. GGZ Nederland is blij met de nieuwe wetten, die beter aansluiten bij de huidige praktijk van zorgverlening.

Behandeling centraal

Uitgangspunt is behandeling en niet gedwongen opname. De nieuwe wetten bieden ook mogelijkheden voor gedwongen behandeling in de thuissituatie. Patiënten krijgen meer inspraak en familie en naasten worden meer betrokken bij de behandeling. De Wet verplichte ggz (Wvggz) wil gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend maken. De Wet forensische zorg (Wfz) regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg en de Wet zorg en dwang (Wzd) is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen.

Lobby

GGZ Nederland en haar leden hebben sinds de eerste contouren van de nieuwe wetgeving meegedacht met de beleidsmakers over wetgeving die zo veel mogelijk aansluit bij de praktijk. We zijn daarom blij dat de Tweede Kamer een observatiemaatregel uit het voorstel voor de Wet verplichte ggz heeft gehaald. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen die wachten op antwoord, bijvoorbeeld over de financiering van de uitvoering of over nadere regelgeving die nog ontwikkelt moet worden.

De Wfz treedt in werking op 1/1/2019 (met uitzondering van artikel 2.3 (schakelartikel met de Wvggz). De Wvggz en Wzd gaan in per 1 januari 2020. Er komt nog nadere regelgeving, GGZ Nederland zal hierbij aandacht blijven vragen voor onderwerpen als bekostiging en uitvoering van de wetten.

De Q&A over gedwongen zorg vindt u hier.