GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

Het bestuur van GGZ Nederland kende vier vacatures. De leden van GGZ Nederland hebben de afgelopen weken (digitaal) kunnen stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De digitale opkomst was 64% en de voorgestelde bestuursleden zijn unaniem aangenomen. Tijdens de speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op 15 februari 2019 zijn de nieuwe bestuursleden benoemd.  

 

Het bestuur is nu weer op volle sterkte en kan samen met de leden en medewerkers van het bureau de vele ambities in het jaarplan (in de bijlage) realiseren: zowel inhoudelijk, als qua doorontwikkeling naar een dynamische netwerkorganisatie, in goede verbinding en afstemming met stakeholders en bestaande netwerken.  

 

Het bestuur van GGZ Nederland en de portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:  

Onafhankelijk voorzitter 

Jacobine Geel 

  

Portefeuillehouders waardenetwerken 

  • Volwaardig burgerschap (nieuwe bestuurder per 15/2): 

Ingeborg Siteur (Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen) 

  • Mentale gezondheid (nieuwe bestuurder per 15/2) 

Ton Dhondt  (Raad van Bestuur GGZ Friesland) 

  • Gezond opgroeien  

Peter Dijkshoorn (Raad van Bestuur Accare) 

  • Gezonde leefstijl  

Ruud Rutten (Raad van Bestuur Tactus) 

  • Veiligheid 

Joep Verbugt (Raad van Bestuur GGZ Eindhoven) 

 

Portefeuillehouders belangenbehartiging 

  • Arbeidsmarkt (nieuwe bestuurder per 15/2) 

Eddy van Doorn (Raad van Bestuur Reinier van Arkel) 

  • Communicatie/pa (nieuwe bestuurder per 15/2) 

Juliëtte van Eerd (Raad van Bestuur GGZ Breburg) 

  • Zorg en Financiering  

Stephan Valk (Raad van Bestuur Parnassia Groep) 

  • Informatie/Big data  

Jeroen Muller (Raad van Bestuur Arkin)