GGZ Nederland neemt initiatief om inschrijving zorgstandaarden te bespoedigen

GGZ Nederland hecht aan een spoedige inschrijving van de zorgstandaarden in het register van het Zorginstituut Nederland. Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer wat de norm is waaraan goede geestelijke gezondheidszorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen. Dat geldt zowel voor zowel zorginhoudelijke als procesmatig aspecten.

GGZ Nederland heeft daarom alle partijen die iets kunnen betekenen in het vlottrekken van deze kwestie, te weten het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en het kwaliteitsinstituut van de ggz, akwa (alliantie kwaliteit in de ggz), verzocht om bestuurlijk overleg op de kortst mogelijke termijn.

De zorgen zijn eveneens gedeeld met Tweede Kamerleden die op 6 december a.s. met staatssecretaris Blokhuis debatteren over de ggz.

Brief GGZ Nederland aan leden Vaste commissie voor VWS voor AO GGZ op 6 december 2018

Link naar de agenda van het Algemeen Overleg GGZ bij de Vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer.

Link naar bericht: '2019 overgangsjaar acute psychiatrie'