Auteur van dit artikel
Nicole Huttenhuis
Nicole Huttenhuis

nhuttenhuis@ggznederland.nl

bekijk op GGZ Connect

Innovatie Uitgelicht: GGZ Ecademy en scholen gaan intensief samenwerken

Innovatie Uitgelicht: GGZ Ecademy en scholen gaan intensief samenwerken

8 mbo- en hbo-opleidingen hebben zich aangemeld als lid bij GGZ Ecademy. Deze scholen kunnen vanaf augustus 2018 in hun lessen gebruikmaken van de e-learningmodules van GGZ Ecademy. Daarnaast krijgen ze toegang tot het netwerk van GGZ Ecademy; een samenwerkingsverband van meer dan 50 leden; ggz-instellingen in de specialistische ggz, de forensische zorg, de verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en RIBW’s.

Bijdrage onderwijsprogramma

De leden van GGZ Ecademy willen met het openstellen van het lidmaatschap voor scholen een bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma van de opleidingen en de afstand tussen school en werkveld verkleinen. Afhankelijk van het soort lidmaatschap kunnen de scholen gebruikmaken van 10 of meer modules uit het aanbod van 65  actuele e-learningmodules. Studenten volgen de modules zelfstandig of samen met de docent in vormen van blended learning en/of tijdens de colleges. Veel opleidingen zoals Social Work, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde hebben inmiddels modules opgenomen in hun lesprogramma's.’

Kennis en ervaring uitwisselen

De scholen krijgen door het lidmaatschap toegang tot het netwerk van meer dan 50 leden van GGZ Ecademy. Tijdens kwartaalbijeenkomsten en seminars wisselen deze leden kennis en ervaring uit en de contactpersonen van de scholen zijn welkom om een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomsten. 

Modules breed inzetbaar

De e-learning-modules in het assortiment van GGZ Ecademy zijn niet alleen voor studenten met een toekomst in de ggz waardevol. Ook in de thuiszorg, in verpleeg- en ziekenhuizen en in het sociaal domein kampen veel mensen met psychische problemen. Voor studenten in die richtingen heeft het e-learning materiaal ook veel te bieden.

GGZ Ecademy is in 2011 ontstaan uit een samenwerking van ggz-instelingen en is inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie van meer dan 50 leden. Samen met experts uit de ggz bedenkt en ontwikkelt GGZ Ecademy de lesmaterialen zoals e-learning modules. Maar GGZ Ecademy biedt nog meer dan kwalitatief hoogwaardige scholingsmaterialen. Kennisdelen en samenwerken behoren tot de kernwoorden van de vereniging. Meer informatie op www.ggzecademy.nl.