Thema's

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’ De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn 14 maart officieel gestart met het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland ti... » Lees meer

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.   Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zo... » Lees meer

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveili... » Lees meer

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten wet... » Lees meer

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domei... » Lees meer

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

1 2 3 4 5