Thema's

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa over zorgprestatiemodel

“Wij onderschrijven het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel, maar de komende tijd moeten er nog veel zaken worden uitgezocht”, zegt bestuurder Jos Brinkmann van GGZ Noord-Holland-Noord die namens GGZ Nederland deelneemt aan de bestuurlijke commissie va... » Lees meer

Reactie op vrijspraak GGz Eindhoven

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van het OM tegen GGz Eindhoven, in het overlijden van een cliënt in 2013. De rechter heeft geoordeeld dat de instelling aan haar kerntaak heeft voldaan en geen schuld heeft aan het overlijden van de cliënt. Deze uits... » Lees meer

Uithuisplaatsing kind als catastrofe

Uithuisplaatsing kind als catastrofe Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe elke keer onderzoekt of situaties nog weer verbeterd kunnen worden. Dus, er is een slachtoffer, dan wordt onderzoek gedaan en er wordt verbetering aangebracht: vangrails, bochten, ge... » Lees meer

Elk incident is diep tragisch voor alle betrokkenen

De geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen tijd meerdere keren negatief in het nieuws geweest door een aantal tragische incidenten.  Kwaliteit van zorg  Elk incident is ontwrichtend en diep tragisch voor alle direct en indirect betrokkenen. Onze professionals in de... » Lees meer

GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ

GGZ Nederland tevreden met aantal inschrijvingen VIPP GGZ Meer dan 100 GGZ-instellingen hebben subsidie aangevraagd Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Van de 170 gg... » Lees meer

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen

Wij hebben de gemeenten hard nodig om onze opdracht te vervullen De VNG heeft vandaag in het AD een open brief gepubliceerd waarin zij haar zorgen uit over de financiële tekorten voor de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Mét de gemeenten zijn wij van mening dat een structurele en substantiële extr... » Lees meer

BGZJ steunt oproep gemeenten aan het Rijk: extra geld is nu nodig

BGZJ steunt oproep gemeenten aan het Rijk: extra geld is nu nodig De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de gemeenten in hun oproep aan het Rijk om op te treden als één overheid en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de jeudgzorg. De branches, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, roepen... » Lees meer

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie

Terugblik op netwerk sociale inclusie en maatschappelijke participatie Op donderdag 25 april werd de tweede bijeenkomst gehouden van het netwerk Sociale Inclusie en Maatschappelijke Participatie van de RIBW Alliantie en Federatie Opvang. Bestuurslid Ingeborg Siteur (portefeuille Volwaardig Burgerschap bij GGZ Nederland) nam enthousiast deel aan het... » Lees meer

Intentieverklaring NVvP-GGZ Nederland

De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld.... » Lees meer

Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden

Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden De afgelopen periode heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ als opdracht vanuit het Hoofdlijnenakkoord onderzoek gedaan naar de administratieve lasten rondom gepast gebruik binnen de ggz. De taskforce, bestaande uit Marjan Trompetter (toezichthouder diverse zorginstellingen... » Lees meer