Thema's

GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars starten met Horizontaal Toezicht

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het landelijk raamwerk ‘Horizontaal Toezicht in de GGZ’ ontwikkeld. Hiermee zetten GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars samen in op minder administratieve lasten en een efficiënter én effectiever... » Lees meer

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers In de nieuwe cao ggz zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszo... » Lees meer

Investeren in een bedrijfscultuur die bespreekbaarheid van psychische gezondheid ondersteunt, loont!

 Investeren in een bedrijfscultuur die bespreekbaarheid van psychische gezondheid ondersteunt, loont! Investeren in een bedrijfscultuur die bespreekbaarheid van psychische gezondheid ondersteunt, loont! Dat was het onderwerp van een inspirerend gesprek dat vrijdag 28 juni plaatsvond bij Samen Sterk zonder Stigma. Ook Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, was erbij. Zij b... » Lees meer

Help medewerkers forensische zorg hun werk goed te doen

Forensische behandeling maakt de samenleving uiteindelijk veiliger dan opsluiting zonder zorg, zo blijkt uit recidivecijfers, maar forensische zorg is complex en het blijft áltijd mensenwerk. Wij moeten de medewerkers uit de forensische zorg beter faciliteren om dit werk... » Lees meer

Chris krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft

Ongeveer driehonderd kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen dreigen buiten de boot te vallen, omdat zij géén toegang krijgen tot de langdurige zorg. Een van hen is Chris, een jongen met een ernstige vorm van autisme die 24 uur per dag permanente... » Lees meer

Platform Wvggz staat live

Platform Wvggz staat live De afgelopen weken is er door GGZ Nederland hard gewerkt aan een platform waar alle informatie en documenten, voor zover nu beschikbaar, over de implementatie van de Wvggz bij elkaar staan. Deze informatie vullen we steeds aan. Ook uw inbreng is van harte welkom.   H... » Lees meer

Website Taskforce Veiligheid en kwaliteit Forensische Zorg staat live

Website Taskforce Veiligheid en kwaliteit Forensische Zorg staat live De website van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit Forensische Zorg staat live. Hierop volgt u de activiteiten en de voortgang van de Taskforce, leest u nieuws, kunt u vragen stellen en uw mening geven. De website is opgebouwd rondom de drie hoofdthema’... » Lees meer

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd

Jaarverslag 2018 GGZ Nederland gepubliceerd De circa 100 leden van GGZ Nederland houden zich bezig met alle vormen van geestelijke gezondheidszorg; behandeling, begeleiding en ondersteuning. Ze doen dit binnen alle deelsectoren; jeugd-ggz, verslavingszorg, langdurige ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, ge... » Lees meer

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’

‘Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers’ ‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich voortdurend. We wisten dat in het verleden sommige kinderen in jeugdhulp nare dingen meemaakten en we hebben ons goed ontwikkeld, maar we zijn er nog niet. Wij zijn dan ook geschokt... » Lees meer

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden

NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zetten zich samen in voor gebruik en implementatie kwaliteitsstandaarden Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. NVvP, NIP, V&VN, LVVP en GGZ Nederland zien het gebruik van de kwaliteitsstandaarden door zorgverleners als belangrijk instrument om op transparante wijze de kwaliteit van zorg... » Lees meer