Thema's

GGZ Nederland: in ons land mag niemand eenzaam en radeloos door zelfmoord sterven

GGZ Nederland is geschrokken van de stijging van het aantal suïcides in Nederland. Vooral de stijging van het aantal suïcides onder jongeren is verontrustend. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat er een onderzoek komt. GGZ Nederland vindt dat niemand in ons lan... » Lees meer

Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz

Onderhandelaarsakkoord ggz: een stevige impuls voor aanpak wachttijden ggz GGZ Nederland is tevreden met het gisteravond bereikte onderhandelaarsakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg. Investeringen en afspraken over de arbeidsmarkt, opleidingen, regeldruk en het sociaal domein geven een stevige impuls aan de aanpak wachttijden in de ggz. GGZ Nede... » Lees meer

Licentie DSM-5 voor jeugd-ggz

Licentie DSM-5 voor jeugd-ggz Met subsidie van VWS heeft GGZ Nederland voor de hele jeugd-ggz een licentie afgesloten met Boom Uitgevers voor het vastleggen van de diagnosecode volgens de DSM-5 in registratiesystemen voor het jaar 2018. Met Boom Uitgevers is overeengekomen dat de licentie met terugwerkende k... » Lees meer

Wet langdurige zorg ook voor cliënten met psychische aandoening

Het is heel goed nieuws dat mensen met een psychische aandoening straks een beroep kunnen doen op de Wet langdurige zorg. Staatssecretaris Blokhuis van VWS liet weten dat het de bedoeling is om de wet per 1 januari 2021 ook voor deze groep mensen gereed te hebben. De Wet langdur... » Lees meer

Jacobine Geel ontvangt 'Werk Herstelt'

Jacobine Geel ontvangt 'Werk Herstelt' Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam afgelopen week het plan van aanpak met de veelzeggende titel ‘Werk Herstelt’ in ontvangst. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht werken GGZ-instellingen, gemeenten en UWV samen om mensen met een ernstige psychische aa... » Lees meer

Kwetsbare cliënten in langdurige ggz verdienen betere zorg

Minister De Jonge trekt volgend jaar 10 miljoen euro extra uit voor de langdurige ggz. Een mooi gebaar. Maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat, vindt GGZ Nederland. Dit geld is vooral voor clienten met complexe problematiek. Er is veel meer geld nodig voor goede k... » Lees meer

Staatssecretaris ontvangt exemplaar ‘Therapiewinst’ met bijdrage GGZ Nederland

Staatssecretaris ontvangt exemplaar ‘Therapiewinst’ met bijdrage GGZ Nederland Op maandag 18 juni kreeg staatssecretaris Paul Blokhuis een exemplaar van het boek ‘Therapiewinst’ overhandigd. Het boek is een vurig pleidooi om de ggz niet als kostenpost, maar als investering in een goede samenleving te zien. Goede ggz zorgt voor levenskwaliteit e... » Lees meer

Jaarverslag 2017 GGZ Nederland gepubliceerd

Jaarverslag 2017 GGZ Nederland gepubliceerd Samen met onze 100 leden hebben wij ons ook dit jaar ingezet voor een toegankelijke ggz, erop gericht om mensen zo te behandelen en te begeleiden dat ze (opnieuw) in staat zijn zelf invulling te geven aan hun leven. Of het nu gaat om de jeugd-ggz, de verslavingszorg, langdurige... » Lees meer

Investeer in veiligheid personeel forensische zorg

Het personeel in de forensische sector moet op een veilige manier kunnen werken. GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen of dit op dit moment het geval. Recente onderzoeken naar de veiligheid in de forensische klinieken laten een verontrustend beeld zien van onveilige situaties... » Lees meer

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang... » Lees meer

x