Thema's

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn tevreden met het voorstel van het ministerie van VWS voor een overgangsregeling voor verpleegkundigen. De BoZ is verheugd dat nu voortvarend invulling gegeven kan worden aan de functiedifferentiatie van verpleegkundigen, waarbij een ondersc... » Lees meer

VNG is een onmisbare partner voor onze leden

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, m... » Lees meer

Akwa GGZ sluit toegang tot oude dataset

Akwa GGZ nam begin 2019 op verzoek van organisaties in het veld een verarmde dataset over van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG). Akwa GGZ heeft besloten de toegang tot deze verarmde dataset met onder andere uitkomstinformatie af te sluiten. Vanwege de&nb... » Lees meer

Wettelijke regeling voor informatie-uitwisseling moét er komen

Een hardnekkig probleem in de forensische zorgketen blijft de uitwisseling van informatie. Dit kwam in de casus Michael P. op ontluisterende wijze aan het licht. De huidige wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid voor de automatische en tijdige uitwisseling van alle relevantie... » Lees meer

GGZ Nederland onderschrijft aanbeveling NZa uit eerste monitor contractering ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de eerste monitor contractering ggz uitgebracht. De NZa concludeert hierin dat er ruimte is voor verbetering bij afspraken over wachttijden en patiëntenstops. GGZ Nederland onderschrijft de aanbeveling dat zorgverzekeraars... » Lees meer

Zaak Thijs H.: wanneer beroepsgeheim doorbreken?

De zaak Thijs H. grijpt ook ons als zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord. De zorgverleners deden een melding toen Thijs H. wegliep uit te kliniek. Hoe zit dat? De Politiebond roept... » Lees meer

Jeugdbranches: extra geld moet op de juiste plek terecht komen

Gemeenten krijgen dit jaar en de komende twee jaar extra geld voor jeugdzorg. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, dringen er op aan dat dit geld nu ook op de goede plek landt: bij de z... » Lees meer

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open

Werkconferentie Zorg en Veiligheid – Dweilen met de kraan open Op 21 mei 2019 vond in het Gevangenismuseum in Veenhuizen de werkconferentie Zorg en Veiligheid plaats. Tijdens deze drukbezochte conferentie reikten de gezamenlijke ggz instellingen in de drie Noordelijke provincies, in samenwerking met GGZ Nederland, bestuurders van Noord-Nede... » Lees meer

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa over zorgprestatiemodel

“Wij onderschrijven het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel, maar de komende tijd moeten er nog veel zaken worden uitgezocht”, zegt bestuurder Jos Brinkmann van GGZ Noord-Holland-Noord die namens GGZ Nederland deelneemt aan de bestuurlijke commissie va... » Lees meer

Reactie op vrijspraak GGz Eindhoven

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak van het OM tegen GGz Eindhoven, in het overlijden van een cliënt in 2013. De rechter heeft geoordeeld dat de instelling aan haar kerntaak heeft voldaan en geen schuld heeft aan het overlijden van de cliënt. Deze uits... » Lees meer