Thema's

Investeer in veiligheid personeel forensische zorg

Het personeel in de forensische sector moet op een veilige manier kunnen werken. GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen of dit op dit moment het geval. Recente onderzoeken naar de veiligheid in de forensische klinieken laten een verontrustend beeld zien van onveilige situaties... » Lees meer

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang... » Lees meer

Partijen vragen extra tijd voor aanpak wachttijden

Partijen vragen extra tijd voor aanpak wachttijden Er is meer tijd en inspanning nodig om de wachttijden terug te dringen. GGZ Nederland, ZN, MIND presenteren een vervolgaanpak voor de wachttijden tot juni 2019. GGZ Nederland blijft de wachttijden in zijn volle omvang aanpakken, op voorwaarde dat er concrete afspraken komen in h... » Lees meer

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang vast. Er is maanden is gewerkt om te komen tot deze meerjarenagenda. Staatssecretaris Blokhuis (Welzij... » Lees meer

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een... » Lees meer

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid Meer samenwerking en extra geld om mensen met psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Va... » Lees meer

Start preventieprogramma psychische aandoeningen voor jeugd van 0 tot 25 jaar

Start preventieprogramma psychische aandoeningen voor jeugd van 0 tot 25 jaar Preventie is bewezen effectief, laten we daarom niet afwachten, maar investeren. In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over preventie, pleit GGZ Nederland voor een preventieprogramma psychische aandoeningen en verslaving voor kinderen en jeugdigen, onder regie van gemeent... » Lees meer

4 mei 2018: Herdenking vergeten slachtoffers psychiatrie en gehandicaptenzorg

4 mei 2018: Herdenking vergeten slachtoffers psychiatrie en gehandicaptenzorg In heel Nederland gedenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook het moment om stil te staan bij de vergeten slachtoffers van de psychiatrie en gehandicaptenzorg. Dit gebeurt onder meer in Apeldoorn, Den Haag en Zuidlaren. Psychiatrische patiënt... » Lees meer

GGZ Nederland: er is behoefte aan 150 extra beveiligde bedden

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over de inkoop van beveiligde ggz. De afgelopen maanden kwam veelvuldig in het nieuws dat de capaciteit voor dit zorgtype tekort schoot. De brancheverenigingen hebben nu afspraken gemaakt over de inkoop van de... » Lees meer

Nieuwe privacywetgeving: bent u al AVG-proof?

Nieuwe privacywetgeving: bent u al AVG-proof? Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals zorgaanbieders, krijgen dan meer verplichtingen. Heeft u op dit moment al voldoende voorbereidingen getroffen? We helpen met een check zodat... » Lees meer