Thema's

Jacobine Geel ontvangt 'Werk Herstelt'

Jacobine Geel ontvangt 'Werk Herstelt' Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, nam afgelopen week het plan van aanpak met de veelzeggende titel ‘Werk Herstelt’ in ontvangst. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht werken GGZ-instellingen, gemeenten en UWV samen om mensen met een ernstige psychische aa... » Lees meer

Kwetsbare cliënten in langdurige ggz verdienen betere zorg

Minister De Jonge trekt volgend jaar 10 miljoen euro extra uit voor de langdurige ggz. Een mooi gebaar. Maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat, vindt GGZ Nederland. Dit geld is vooral voor clienten met complexe problematiek. Er is veel meer geld nodig voor goede k... » Lees meer

Staatssecretaris ontvangt exemplaar ‘Therapiewinst’ met bijdrage GGZ Nederland

Staatssecretaris ontvangt exemplaar ‘Therapiewinst’ met bijdrage GGZ Nederland Op maandag 18 juni kreeg staatssecretaris Paul Blokhuis een exemplaar van het boek ‘Therapiewinst’ overhandigd. Het boek is een vurig pleidooi om de ggz niet als kostenpost, maar als investering in een goede samenleving te zien. Goede ggz zorgt voor levenskwaliteit e... » Lees meer

Jaarverslag 2017 GGZ Nederland gepubliceerd

Jaarverslag 2017 GGZ Nederland gepubliceerd Samen met onze 100 leden hebben wij ons ook dit jaar ingezet voor een toegankelijke ggz, erop gericht om mensen zo te behandelen en te begeleiden dat ze (opnieuw) in staat zijn zelf invulling te geven aan hun leven. Of het nu gaat om de jeugd-ggz, de verslavingszorg, langdurige... » Lees meer

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw

Tijd voor Masterplan Sociale Woningbouw Er zijn niet alleen méér woningen nodig in Nederland, maar vooral ook andere woningen. Dat bepleiten Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen, juist voor patiënten en cliënten uit de opvang... » Lees meer

Partijen vragen extra tijd voor aanpak wachttijden

Partijen vragen extra tijd voor aanpak wachttijden Er is meer tijd en inspanning nodig om de wachttijden terug te dringen. GGZ Nederland, ZN, MIND presenteren een vervolgaanpak voor de wachttijden tot juni 2019. GGZ Nederland blijft de wachttijden in zijn volle omvang aanpakken, op voorwaarde dat er concrete afspraken komen in h... » Lees meer

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Werken aan de toekomst voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang Het ministerie van VWS stelde met elf betrokken organisaties, waaronder GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang vast. Er is maanden is gewerkt om te komen tot deze meerjarenagenda. Staatssecretaris Blokhuis (Welzij... » Lees meer

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid

Ondertekening convenant arbeidsparticipatie psychische kwetsbaarheid Tijdens het Kennis- en participatiefestival op 24 mei 2018 in Den Bosch is het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een... » Lees meer

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid Meer samenwerking en extra geld om mensen met psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. Want werk kan een enorm positief effect hebben op de psychische gezondheid. Va... » Lees meer

Start preventieprogramma psychische aandoeningen voor jeugd van 0 tot 25 jaar

Start preventieprogramma psychische aandoeningen voor jeugd van 0 tot 25 jaar Preventie is bewezen effectief, laten we daarom niet afwachten, maar investeren. In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over preventie, pleit GGZ Nederland voor een preventieprogramma psychische aandoeningen en verslaving voor kinderen en jeugdigen, onder regie van gemeent... » Lees meer