Thema's

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie In het najaar van 2017 was heel Nederland geschokt door de verdwijning en dood van Anne Faber. Haar gruwelijke lot raakte ons allemaal diep. Het moet voor de familie en naasten van Anne vreselijk pijnlijk zijn om opnieuw in alle hevigheid met deze emoties geconfronteerd te worde... » Lees meer

Vervolgoverleg BIG-registratie

Vervolgoverleg BIG-registratie Recent is er onrust ontstaan over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Daarover zijn VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Patiëntenfederatie met elkaar in overleg getreden. Het gaat om een ingewikkelde materie, daarom zal e... » Lees meer

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)... » Lees meer

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’

GGZ Nederland blij met onderzoek naar ‘vergeten slachtoffers’ De Stichting Vergeten Slachtoffers en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies zijn 14 maart officieel gestart met het onderzoek naar instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland ti... » Lees meer

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang De overheid wil alle calamiteitenrapporten openbaar maken, zonder afweging van de belangen van betrokkenen. GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg.   Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zo... » Lees meer

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’

Bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt u kennis met de opbrengsten en ontwikkelde instrumenten van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brancheorganisatie... » Lees meer

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ) De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten weten de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector te willen versterken. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen dat goed bestuur en toezicht belangri... » Lees meer

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Geschillencommissie Sociaal Domein van start Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.   Over de geschillencommi... » Lees meer

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen houdbare s... » Lees meer