Thema's

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

Geschillencommissie Sociaal Domein van start Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.   Over de geschillencommi... » Lees meer

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen houdbare s... » Lees meer

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed

Preventieve wijkhulp voorkomt veel leed Het aantal overlastincidenten door personen met verward gedrag is vorig jaar met acht procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Uit de cijfers valt niet op te maken hoeveel van deze incidenten werd veroorzaakt door mensen met psych... » Lees meer

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

Het bestuur van GGZ Nederland kende vier vacatures. De leden van GGZ Nederland hebben de afgelopen weken (digitaal) kunnen stemmen op de voorgedragen bestuursleden. De digitale opkomst was 64% en de voorgestelde bestuursleden zijn unaniem aangenomen. Tijdens de speciale Alg... » Lees meer

Maak het voor meerdere beroepsgroepen mogelijk om een ggz-behandeling te starten

Voor werkgeversorganisatie GGZ Nederland en staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) is de oplossing duidelijk: het doen van nacht- en weekenddiensten en crisisdiensten moet voor iedere psychiater – zzp’er of niet – verplicht zijn en onderdeel uitmake... » Lees meer

Accare ontvangt psychologe in spé in ‘Later als ik groot ben’

Accare ontvangt psychologe in spé in ‘Later als ik groot ben’ In het televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’ nemen Jochem van Gelder en de twaalfjarige  Iliana, die later psycholoog wil worden, een kijkje bij Accare, lidinstelling van GGZ Nederland.  In ‘Later als ik groot ben’ gaan kinderen uit groep... » Lees meer

Ook zzp’ers moeten diensten draaien

Ook zzp’ers moeten diensten draaien GGZ Nederland is blij met de uitspraak van staatssecretaris Blokhuis in Dagblad Trouw dat alle psychiaters en ggz-verpleegkundigen moeten meedraaien in de weekend- en avonddiensten. De branchevereniging pleit er al langer voor om de werklast tussen personeel in loondienst en zzp... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op publicaties over de gevolgen personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg

Er is geen één-op-één relatie tussen een calamiteit en de personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg. Dit zegt GGZ Nederland in een reactie op het artikel in Trouw waarin wordt gemeld dat het nijpende personeelstekort in de geestelijke gezon... » Lees meer

Reactie GGZ Nederland op publicatie over de gevolgen personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg

Vandaag heeft de Groene Amsterdammer een artikel gepubliceerd over de gevolgen van het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland en tien van haar grootste lid-instellingen hebben aan deze publicaties meegewerkt.   De Groene Amsterdammer meldt dat het... » Lees meer