Thema's

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers In de nieuwe cao ggz zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszo... » Lees meer

Intentieverklaring NVvP-GGZ Nederland

De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld.... » Lees meer

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet'

Staatssecretaris Blokhuis ontving uit handen van Jacobine Geel symbolisch een papieren exemplaar v... » Lees meer

Factsheet diagnosegroepen

Aantallen patiënten en kosten per diagnosegroep in een mooi overzicht. » Lees meer

GGZ Nederland blij met het opleidingsadvies

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het capaciteitsplan 2020-2024 om meer opleidingsplekken open te... » Lees meer

Publiekscampagne Ik Zorg van start

Vandaag gaat de publiekscampagne Ik Zorg van start om nieuwe werknemers in de sector zorg en welzij... » Lees meer

1 2