Thema's

Verlaging ggz-tarieven is onacceptabel

Verlaging ggz-tarieven is onacceptabel GGZ Nederland gaat bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bezwaar aantekenen tegen de verlaging van de ggz-tarieven per 2020. Wij vinden dat de NZa kostendekkende tarieven moet vaststellen en dat dit nu niet is gebeurd. Verlaging van de ggz-tarieven is onacceptabel. Als de bezw... » Lees meer

Onderzoek KPMG naar financiële situatie ggz schetst herkenbaar beeld

Onderzoek KPMG naar financiële situatie ggz schetst herkenbaar beeld ‘Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten’ kopt Nu.nl vandaag naar aanleiding van KPMG’s eerste Healthcheck 2019 voor de geestelijke gezondheidszorg. Enkele conclusies uit het onderzoek: ‘Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg ver... » Lees meer

37.750 mensen van 18 jaar en ouder wachten op specialistische GGZ

Per jaar worden zo’n 500.000 mensen behandeld in de specialistische GGZ. Op de peildatum van... » Lees meer

Nieuwe cao ggz draagt bij aan instroom én behoud medewerkers

In de nieuwe cao ggz zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én... » Lees meer

Intentieverklaring NVvP-GGZ Nederland

De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals t... » Lees meer

GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters

Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeel... » Lees meer

1 2