Thema's

Investeer in veiligheid personeel forensische zorg

Het personeel in de forensische sector moet op een veilige manier kunnen werken. GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen of dit op dit moment het geval. Recente onderzoeken naar de veiligheid in de forensische klinieken laten een verontrustend beeld zien van onveilige situaties... » Lees meer

Personeelstekorten ggz nemen alleen maar toe

Personeelstekorten ggz nemen alleen maar toe GGZ Nederland maakt zich ernstig zorgen over het tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg. Voor psychiaters, gz-psychologen en klinisch psychologen lopen de tekorten de komende jaren op tot 15% en voor verpleegkundigen tot ruim 10%. Structurele tekorten van deze cr... » Lees meer

Maak psychische aandoeningen bespreekbaar op het werk

Op 29 maart hebben vakbonden hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werk... » Lees meer

GGZ Nederland: maak werk van tekorten arbeidsmarkt ggz

Er is een toenemend tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg. Aanstaande donderdag ga... » Lees meer

O&O-fonds GGZ vernieuwt!

In 2016 heeft O&O-fonds GGZ een nieuwe missie opgesteld: het O&O-fonds GGZ wil ‘werke... » Lees meer

Zorgelijke analyse jaarverslagen ggz

Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs hebben jaarverslagen van 186 ggz-instellingen geana... » Lees meer