Thema's

Innovatie uitgelicht: Games[4Therapy] verhoogt therapietrouw jongeren

Digitale spellen en spelelementen verhogen de motivatie van jongeren om hun behandeling te volgen, te werken aan oplossingen en verhoogt de kans de therapie succesvol af te ronden. Ggz-organisaties Mondriaan en GGzE ontwikkelden samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychi... » Lees meer

GGZ Nederland en E-hulp.nl werken samen aan opschaling e-health

De brancheorganisatie GGZ Nederland en kennis- en adviescentrum E-hulp.nl werken samen om de implementatie en opschaling van e-health in de ggz te bevorderen. De samenwerking is een uitvloeisel van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ dat gesloten is tussen partijen als VWS, zor... » Lees meer