Thema's

Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

GGZ Nederland, ActiZ, organisatie van zorgondernemers, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en NEVI Zorg hebben nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) vastgesteld. Deze inkoopvoorwaarden bieden zorginstellingen een breed... » Lees meer

GGZ Nederland reageert op opinieartikel FD

Het FD heeft vandaag, 12 januari 2017, onderstaande reactie van GGZ Nederland op het opinieartikel van Jeroen Suijs en Harrie Verbon geplaatst. Knap dat in geestelijke gezondheidszorg nog zwarte cijfers worden geschreven Jacobine Geel Het opinieartikel van de hoogleraren Je... » Lees meer

Geen Kamermeerderheid voor structurele vergoeding tolkentelefoon

In de Tweede Kamer is donderdag tegen de herinvoering van de tolkentelefoon in de zorg voor vluchtelingen gestemd. Een voorstel van GroenLinks en D66 hiertoe werd verworpen. Dat betekent dat zorgverleners niet de goede zorg kunnen bieden waar patiënten  wettelijk rec... » Lees meer

Tweede Kamer debatteert over zorgfraude

In het Algemeen Overleg over zorgfraude op 2 november ging het niet alleen over onrechtmatigheden en fraude, maar gaf minister Schippers ook aan dat het systeem complex is en simpeler moet, zodat fouten voorkomen worden. Hiermee sloot de minister aan o... » Lees meer

Steeds vaker wachtlijsten en volle bedden ggz: 'beschikbare middelen ggz moeten ingezet kunnen worden'

Er blijft geld dat bedoeld is voor de ggz over aan het eind van dit jaar, terwijl veel ggz- aanbieders in de knel zitten. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijsten ten opzichte van 2015 zijn gestegen. Ook zijn de bedden ook steeds vaker vol. Uit een quickscan van GGZ Nederland bl... » Lees meer

Ggz-partijen verbeteren declaratieproces

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en VWS pakken gezamenlijk de handschoen op om de administratieve lasten in de curatieve ggz te verminderen en het declaratieproces te verbeteren. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard dat kan worden ingezet voor de daadwerkelijke zorg vo... » Lees meer

Schippers stuurt brief over Jaarrekeningentraject cGGZ

Minister Schippers van VWS heeft op 28 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het jaarrekeningentraject cGGZ. De sector ligt op schema, concludeert de minister, zoals is afgesproken in het plan van aanpak van de jaarrekeningen. In de komende maanden zullen g... » Lees meer

1 2