Thema's

Maak van gedwongen zorg een succes

Maak van gedwongen zorg een succes GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen op tijd hulp krijgen. De Wet verplichte ggz die de Eerste Kamer op 15 en 16 januari besprak, biedt kansen om hulp in te zetten en gaat uit van behandeling en begeleiding in plaats... » Lees meer

Beletselen in de continuïteit van zorg

Beletselen in de continuïteit van zorg In opdracht van het programma Continuïteit van Zorg is door onderzoeksbureau AEF een onderzoek uitgevoerd naar de beletselen in de continuïteit van zorg voor mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die zorg nodig hebben en geen juridische titel (meer) h... » Lees meer