Thema's

Wettelijke regeling voor informatie-uitwisseling moét er komen

Een hardnekkig probleem in de forensische zorgketen blijft de uitwisseling van informatie. Dit kwam in de casus Michael P. op ontluisterende wijze aan het licht. De huidige wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid voor de automatische en tijdige uitwisseling van alle relevantie... » Lees meer

Zaak Thijs H.: wanneer beroepsgeheim doorbreken?

De zaak Thijs H. grijpt ook ons als zorgverleners aan. In deze zaak bestond onder de betrokken artsen het vermoeden dat deze patiënt mogelijk betrokken was bij moord. De zorgverleners deden een melding toen Thijs H. wegliep uit te kliniek. Hoe zit dat? De Politiebond roept... » Lees meer

Forensische sector blijft zich maximaal inzetten voor verbeteren van kwaliteit en veiligheid

Acht uur debatteerde de Tweede Kamer woensdag met minister Dekker van Rechtsbescherming over de rap... » Lees meer

GGZ Nederland pleit voor automatische overdracht van patiënten informatie

In het najaar van 2017 was heel Nederland geschokt door de verdwijning en dood van Anne Faber. Haar... » Lees meer

Maak van gedwongen zorg een succes

GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen... » Lees meer

Beletselen in de continuïteit van zorg

In opdracht van het programma Continuïteit van Zorg is door onderzoeksbureau AEF een onderzoek... » Lees meer