Thema's

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt'

Reactie op artikel AD 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt' Het AD en andere media schetsen een beeld alsof hulpverleners straks onder de nieuwe wetgeving patiënten thuis zomaar mogen overvallen met een spuit of ze vastbinden met polsbandjes. Niets is minder waar. Het onveilig maken van iemands eigen plek is het laatste wat hulpverl... » Lees meer

Resultaten van het Dolhuys Manifest

In 2016 heeft een twaalftal ggz-instellingen in het Dolhuys Manifest de ambitie uitgesproken om in 2020 geen patiënten meer gedwongen in te sluiten (te separeren) in een separeerverblijf. Drie jaar later staan we als sector nog steeds achter de intentie van het Manifest. We... » Lees meer

Maak van gedwongen zorg een succes

GGZ Nederland pleit voor voldoende ggz-expertise in wijkteams zodat mensen met psychische problemen... » Lees meer